Studia licencjackie UNS

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych.

STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze (trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne w siedzibie Uczelni w Łodzi + zjazd zaliczeniowy).

kierunek bezp wew

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie)

Zapisz się na studia! 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ślubowanie
 • Umowa
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej;
  • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dwie fotografie o wymiarze 45mmx35mm
  • Fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć 4 cztery koperty ze znaczkami;
  • Znaczki powinny umożliwiać wysłanie przesyłki listownej priorytetowej na terytorium Polski - aktualnie obowiązująca stawka Poczty Polskiej 4,10 zł;
  • Koperty powinny być zaadresowane - należy wpisać adres zwrotny - korespondencyjny kandydata (Poradnik poprawnego adresowania).
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł)
  • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
   78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
   Uczelnia Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
   W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"

 • Złożenie dokumentów
  • Wszystkie dokumenty należy wysłać na adres:
   Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
   ul. Włosiankarska 9a/10
   23-400 Biłgoraj
  • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS.
 • Opłaty
  • Płatność do 5-go - 280 zł
  • Płatność do 15-go - 300 zł
  • Opłata za semestr - 1680 zł/1800 zł

Pedagogika

Opis kierunku

Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika. Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej a ich specyfika zależy od wyboru konkretnej specjalności.
Podstawy prawne
Uchwała Nr 835/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 14.11.2019 w sprawie oceny programowej studiów na kierunku Pedagogika prowadzonych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

kierunek ped lic

Specjalności na kierunku Pedagogika (studia licencjackie)

Zapisz się na studia! 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ślubowanie
 • Umowa
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej;
  • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dwie fotografie o wymiarze 45mmx35mm
  • Fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć 4 cztery koperty ze znaczkami;
  • Znaczki powinny umożliwiać wysłanie przesyłki listownej priorytetowej na terytorium Polski - aktualnie obowiązująca stawka Poczty Polskiej 4,10 zł;
  • Koperty powinny być zaadresowane - należy wpisać adres zwrotny - korespondencyjny kandydata (Poradnik poprawnego adresowania).
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł)
  • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
   78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
   Uczelnia Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
   W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"

 • Złożenie dokumentów
  • Wszystkie dokumenty należy wysłać na adres:
   Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
   ul. Włosiankarska 9a/10
   23-400 Biłgoraj
  • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS.
 • Opłaty
  • Płatność do 5-go - 280 zł
  • Płatność do 15-go - 300 zł
  • Opłata za semestr - 1680 zł/1800 zł

uns www godlo


Drukuj