Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Studia stanowią uzupełnienie zakresu tematycznego, realizowanego podczas zajęć w ramach dwusemestralnych kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są absolwenci kursów kwalifikacyjnych z zakresu:

Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogiki,
Przygotowania pedagogicznego,
Terapii pedagogicznej,
Zarządzania oświatą,
Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 
Opłaty

1.300,00 złotych (możliwa płatność ratalna)

Kontakt

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl 

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball