Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Studia podyplomowe

Centrum Kszta艂cenia Podyplomowego Uczelni Nauk Spo艂ecznych posiada w swej ofercie ciekawe kierunki studiów podyplomowych a tak偶e kursy i szkolenia stanowi膮ce interesuj膮c膮 propozycj臋 dla poszukuj膮cych krótkich form szkoleniowych skupionych na konkretnych aktywno艣ciach i uczeniu si臋 przez osobiste do艣wiadczenie.

Wszystkie programy kszta艂cenia oparte s膮 na profilu praktycznym, pozwalaj膮cym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiej臋tno艣ci i kompetencji spo艂ecznych, zmierzaj膮cych do przygotowania s艂uchaczy do pracy zespo艂owej oraz projektowej, efektywnego wykorzystania pozyskanych wiadomo艣ci oraz budowania optymalnej 艣cie偶ki kariery zawodowej. Wszystkie zaj臋cia prowadzone s膮 przez odpowiednio przygotowan膮 kadr臋 dydaktyczno-naukow膮 oraz do艣wiadczonych praktyków z danego obszaru kszta艂cenia. 

Zapraszamy do zapoznania si臋 z nasz膮 ofert膮!

 1. Arteterapia
 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 3. Coaching i mentoring - Akademia Trenera
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Edukacja dla bezpiecze艅stwa - studia kwalifikacyjne
 6. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 7. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 8. Metodyka nauczania j臋zyka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 9. Nauczanie drugiego przedmiotu
 10. Oligofrenopedagogika
 11. Organizacja i zarz膮dzanie w o艣wiacie
 12. Pedagogika opieku艅czo-wychowawcza
 13. Przygotowanie pedagogiczne
 14. Resocjalizacja z socjoterapi
 15. Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
 16. Studia uzupe艂niaj膮ce dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
 17. Surdopedagogika
 18. Terapia pedagogiczna
 19. Tyflopedagogika
 20. Wczesne wspomaganie rozwoju
Rekrutacja trwa! 
Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Aktualna oferta obejmuj膮ca studia podyplomowe z ró偶nych obszarów kszta艂cenia, skierowanana jest do szerokiego grona odbiorców i opracowana w oparciu o aktualne trendy edukacyjne, obowi膮zuj膮ce standardy kszta艂cenia oraz zapotrzebowanie rynku pracy. Nie wyczerpuje ona jednak pe艂nego spektrum naszych mo偶liwo艣ci i nie jest równie偶 propozycj膮 ju偶 ca艂kowicie zamkni臋t膮. Zapraszamy zatem do regularnego odwiedzania naszej strony oraz kontaktu - ch臋tnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy ewentualne w膮tpliwo艣ci. 
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball