Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Rekrutacja: Wymagane dokumenty

podanie na ustalonym formularzu (druk podania mo縩a otrzyma w sekretariacie KPSS lub pobra ze strony internetowej)

orzeczenie lekarskie dotycz眂e kszta砪enia na kierunku praca socjalna (druk mo縩a otrzyma w sekretariacie KPSS lub pobra ze strony internetowej)

秝iadectwo dojrza硂禼i (orygina, odpis wydany przez szko酬 秗edni na formularzu 秝iadectwa dojrza硂禼i lub kopia potwierdzona notarialnie)

• 4 jednakowe zdj阠ia legitymacyjne o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia g硂wy na jasnym tle podpisane imieniem i nazwiskiem

ksero dowodu osobistego (strony 1,2 )

2 koperty (format C-6: 114 x 162 mm i C-4: 229 x 324 mm) ze znaczkami pocztowymi na listy polecone z aktualnym adresem do korespondencji

potwierdzenie wp砤ty wpisowego i op砤ty rekrutacyjnej

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball