Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

O KPSS: Organizacja nauki

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju prowadzi kszta砪enie w systemie dziennym i zaocznym.

Organizacj roku akademickiego wraz z harmonogramem zaj赕 na dany semestr podaje si s硊chaczom do wiadomo禼i podczas inauguracji roku akademickiego. Rol koordynatora procesu dydaktycznego pe硁i powo硑wani opiekunowie student體 dla poszczeg髄nych rocznik體 studi體.

S硊chacze studi體 dziennych i zaocznych zobowi眤ani s do odbycia praktyk w wybranym o秗odku.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball