Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

O KPSS: Kadra dydaktyczna

Profesjonalna kadra dydaktyczna sk砤daj眂a si wyk砤dowc體 posiadaj眂ych bogaty dorobek zawodowy wywodz眂a si m. in. z Uniwersytetu Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie oraz z Zaocznej Policealnej Szko硑 Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju , stanowi gwarancj wysokiego poziomu nauczania, przy jednoczesnym zachowaniu praktycznych aspekt體 kszta砪enia.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball