Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

O KPSS: Dyplomy

Po trzyletnim cyklu kszta砪enia absolwenci otrzymaj 2 dyplomy:

1. dyplom zawodowy pracownika socjalnego nadawany przez Kolegium

2. dyplom wy縮zych studi體 zawodowych i tytu licencjata - na kierunku Praca socjalna, wydany przez Uniwersytet Marii Curie-Sk硂dowskiej w Lublinie
Dyplom UMCS daje mo縧iwo舵 ubiegania si (bez egzamin體 wst阷nych) na uzupe硁iaj眂e studia magisterskie na kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball