Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

O KPSS: Decyzje MPiPS

Dzia砤my na podstawie Rozporz眃zenia Ministra Polityki Spo砮cznej z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. U. nr 61, poz. 544) w sprawie kolegi體 pracownik體 s硊縝 spo砮cznych - po pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 14.03.2006 r. (DPS-VIII-41110-742-41-JLM/06) przez Ministra Pracy i Polityki Spo砮cznej wniosku o utworzenie niepublicznego Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball