Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi³goraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

O KPSS: Decyzje MPiPS

Dziaamy na podstawie Rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. U. nr 61, poz. 544) w sprawie kolegiw pracownikw sub spoecznych - po pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 14.03.2006 r. (DPS-VIII-41110-742-41-JLM/06) przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej wniosku o utworzenie niepublicznego Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball