Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Galeria: Uroczysto舵 Immatrykulacyjna S硊chaczy Kolegium - UMCS (2009)

14 marca 2009 r. odby砤 si Uroczysto舵 Immatrykulacyjna S硊chaczy Kolegi體 b阣眂ych pod opiek naukowo - dydaktyczn UMCS. W auli Instytutu Pedagogiki UMCS dokonano symbolicznego wpisania S硊chaczy VI semestru Kolegium w poczet Student體 Uniwersytetu Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie. Indeksy S硊chaczom wr阠zy Prorektor UMCS prof. Stanis砤w Micha硂wski. W uroczysto禼i wzi阬i udzia Dziekan Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS prof. Ryszard Bera oraz Prodziekani WPiP Pani Dr Ewa Sarzy駍ka, Pan Dr Andrzej R罂a駍ki, Pan Dr Cezary Doma駍ki. S硊chacze Kolegium staj眂 si Studentami UMCS otrzymali mo縧iwo舵 obrony pracy licencjackiej i uzyskania tytu硊 licencjata na dyplomie wydanym przez UMCS. Mog r體nie kontynuowa kszta砪enie na bezp砤tnych dwuletnich studiach II stopnia na kierunku Pedagogika na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball