Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Dzia studencki

Samorz眃 S硊chaczy

Samorz眃 S硊chaczy jest przedstawicielem s硊chaczy KPSS. Po秗edniczy on w kontaktach pomi阣zy studentami oraz reprezentuje student體 wobec w砤dz KPSS, aktywnie uczestnicz眂 w podejmowaniu decyzji dotycz眂ych bie勘cych spraw Uczelni oraz jej dalszego rozwoju.

Spo秗骴 cz硂nk體 Samorz眃u wy硂nieni s przedstawiciele, kt髍zy prezentuj i konsultuj nowe inicjatywy pod kierunkiem Dyrektora Kolegium.

Poprzez swoje dzia砤nia Samorz眃 stara si urozmaica 縴cie studenckie, organizuj眂 imprezy klubowe, r罂norodne wyjazdy, ko砤 naukowe i ko砤 zainteresowa: artystyczne, sportowe, aktywno - rekreacyjne. Ka縟y student KPSS ma mo縧iwo舵 sk砤dania swoich propozycji dotycz眂ych szeroko poj阾ego 縴cia studenckiego oraz aktywnego uczestnictwa w ich realizacji.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball