Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi³goraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Archiwum
W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce z dniem 12 marca 2020 r. zawieszamy wszystkie zajęcia dydaktyczne do odwołania.

Aktualna oferta:

Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (230 godz.) Rekrutacja trwa.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (265 godz.) Rekrutacja na XI edycję szkolenia trwa.

Studia podyplomowe UNS (nowe kierunki!) - rekrutacja trwa.
Kierunki studiów podyplomowych:
- Arteterapia
- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- Coaching i mentoring - Akademia Trenera
- Doradztwo zawodowe
- Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Nauczanie drugiego przedmiotu
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i zarządzanie w oświacie
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja z socjoterapią
- Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
- Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
- Surdopedagogika
- Terapia pedagogiczna
- Tyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia licencjackie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(5 specjalności)
- Obrona cywilna,
- Zarządzanie kryzysowe w administracji,
- Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym,
- Bezpieczeństwo osób i mienia,
- Ochrona i obrona narodowa,
Pedagogika (7 specjalności)
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
- Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych
i niepełnosprawnych
- Trening interpersonalny i mediacje
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
- Resocjalizacja i socjoterapia
- Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Studia magisterskie
Pedagogika II stopnia (8 specjalności)
- Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju,
- Resocjalizacja i socjoterapia, Trening rozwoju jednostki i grupy,
- Gerontologia społeczna i oświatowa,
- Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych,
- Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu,
- Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.
Pedagogika specjalna (jednolite 5-letnie studia magisterskie)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite 5-letnie studia magisterskie)

Kształcenie w zawodzie pracownika socjalnego (rekrutacja trwa)

Ponadto w ofercie:
- Kursy dla nauczycieli
- Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

KONTAKT:
Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.
____________________________
KONFERENCJA
Wydzia Zamiejscowy Nauk o Spoeczestwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II w Stalowej Woli,
Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
oraz Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju
zapraszaj na
Oglnopolsk Konferencj Naukow:
Funkcjonowanie rodziny z niepenosprawnoci i dugotrwa chorob. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujcie interdyscyplinarne.
pod patronatem honorowym
Pani Krystyny Barbary Kozowskiej Rzecznika Praw Pacjenta oraz Krzysztofa Hetmana Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego, ktra odbdzie si dnia 24 maja 2012 roku w Sali Widowiskowej Janowskiego Orodka Kultury w Janowie Lubelskim

Program konferencji

8.00 - 9.00 Msza w. w Sanktuarium Matki Boej Janowskiej
9.00 - 9.15 Rejestracja uczestnikw
9.15 - 9.45 Otwarcie konferencji przez Jego Ekscelencj Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Powitanie goci. Wprowadzenie w problematyk konferencji. Przemwienia zaproszonych goci.
9.45 - 10.00 Ks. Prof. Marian Wolicki (Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli) Problemy religijno-moralne osb z niepenosprawnoci i dugotrwa chorob
10.00 - 10.15 Ks. Wiesaw Surma (koordynator KCPR Diecezji Sandomierskiej) - Koci w subie rodziny. Dziaalno i funkcjonowanie Katolickich Centrw Pomocy Rodzinie.
10.15 - 10.30 Mgr Anna Mazur (Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju) Asystent rodzinny nowy zawd, nowe wyzwania, nowe formy pracy z rodzinami z niepenosprawnoci. Spojrzenie praktyka.
10.30 - 10.45 Ks. dr Jarosaw Jcze (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Nowe technologie komunikacyjne w rodzinie z osob niepenosprawn.
10.45 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 11.30 Dr Monika Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Bariery spoecznej integracji osb niepenosprawnych w Polsce i sposoby ich przeamywania
11.30 - 11.45 Dr Justyna Maciaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Na rozdrou. Wpyw zaburze psychicznych na funkcjonowanie rodziny.
11.45 - 12.00 Dr Justyna Kula-Lic (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szpital Psychiatryczny w Leajsku) Metody pracy z dzieckiem agresywnym i autoagresywnym z niepenosprawnoci intelektualn i spectrum autyzmu.
12.00 - 12.15 Mgr Magdalena Fatyga (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Funkcjonowanie dzieci posiadajcych niepenosprawne rodzestwo w rodowisku rodzinnym i spoecznym
12.15 - 12.30 Mgr Anna Wilkoek (Przedszkole Specjalne w Lublinie) Rodzina w obliczu gbokiej niepenosprawnoci dziecka z Zespoem Leigha. Dowiadczenia praktyka
12.30 - 12.45 Mgr Anna Szalast (rodowiskowy Dom Samopomocy Janw Lubelski) Oblicza dorosoci z niepenosprawnoci intelektualn.
12.45 - 13.00 Dr Beata Janeczko (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Od Fas do DDA. Choroba alkoholowa pitno na cae ycie.
13.00 - 13.45 Przerwa obiadowa
13.45 - 14.00 Dr Teresa Zbyrad (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Nowatorskie formy pomocy osobom z chorob Alzheimera.
14.00 - 14.15 Dr Dorota Koodziej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Specyfika zada rodzinnych w opiece nad seniorem - problemy i korzyci
14.15 - 14.30 Mgr Judyta Popioek (Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej) - Kynoterapia (dogoterapia) jako naturalna forma wspierania rehabilitacji i terapii dzieci z niepenosprawnoci
14.30 - 14.45 Dr Agnieszka Banach (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - Stymulacja ruchowa jako forma wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
14.45 - 15.00 Ks. Dr Jacek Staszak (Dziekan Dekanatu Janowskiego) Tytuy orzeczenia niewanoci maestwa w prawie kocielnym
15.00 - 15.15 Mgr Anna Romaniuk (Akademia Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Problematyka prawna zwizana z moliwoci zawarcia maestwa przez osoby z niepenosprawnoci intelektualn i zaburzeniami psychicznymi
15.15 - 16.00 Podsumowanie konferencji. Dyskusja. Zakoczenie

Patronat Honorowy

Rzecznik Praw Pacjenta
Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego

Sponsorzy
Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego
Starosta Powiatu Janowskiego
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Senator RP Dr Grzegorz Czelej
Pose RP Elbieta Kruk
Radny Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego Jan Frania
***

Charaktrystyka studiw na kierunku praca socjalna:
Ksztacenie w Kolegium odbywa si na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz ogln, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie pracy socjalnej, polityki spoecznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Suchacze rozwijaj umiejtnoci i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywnoci, rozumienia problemw ludzi znajdujcych si w trudnych sytuacjach yciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zakoczenie ksztacenia w KPSS nasi absolwenci zdobywaj:

1. Solidny zawd pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
3. Pewn prac w Unii Europejskiej
4. Moliwo kontynuacji ksztacenia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Dziki porozumieniu podpisanemu pomidzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet studentw UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, ktr broni przed komisj powoan przez dziekana Wydziau Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiw licencjackich na kierunku praca socjalna bdzie przygotowany do podjcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiw na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju.
REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 (SYSTEM DZIENNY I ZAOCZNY) TRWA. ZAPRASZAMY!!!

ZAPRASZAMY, REKRUTACJA NA KIERUNEK PRACA SOCJALNA TRWA!!! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Wicej informacji w zakadce Rekrutacja.
<--------------

ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Wybierz studia, po ktrych znajdziesz prac! Zdobd tytu licencjata UMCS i solidny zawd pracownika socjalnego z dyplomem uznawanym w caej Unii Europejskiej!

Ksztacenie w Kolegium odbywa si na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz ogln, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie pracy socjalnej, polityki spoecznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Suchacze rozwijaj umiejtnoci i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywnoci, rozumienia problemw ludzi znajdujcych si w trudnych sytuacjach yciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zakoczenie ksztacenia w KPSS nasi absolwenci zdobywaj:

1. Solidny zawd pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
3. Pewn prac w Unii Europejskiej
4. Moliwo kontynuacji ksztacenia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Dziki porozumieniu podpisanemu pomidzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet studentw UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, ktr broni przed komisj powoan przez dziekana Wydziau Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiw licencjackich na kierunku praca socjalna bdzie przygotowany do podjcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiw na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zawiadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeeli jeste zainteresowany podjciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiowy zawd z przyszoci!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnoci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do gwnych zada pracownika socjalnego naley praca socjalna rozumiana jako pomoc we wzmocnieniu i przywracaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problemw, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachcanie do samodzielnego rozwizywania problemw. To take poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistw. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spoeczno lokaln do dziaa samopomocowych w zaspakajaniu niezbdnych potrzeb yciowych. Pracownicy socjalni poszukuj take nowych rozwiza dla pojawiajcych si problemw, opracowuj lokalne programy osonowe skierowane do okrelonych grup spoecznych.

Na Lubelszczynie ze wiadcze pomocy spoecznej korzysta ok. 300 tys osb. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownikw socjalnych. Zosta jednym z nich!


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
Pliki do pobrania:
Informacja dla tegorocznych absolwentw Kolegium!

18 czerwca b.r. (sobota) o godz. 12:00 odbdzie si uroczyste wrczenie dyplomw ukoczenia Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!!

ROZPOCZLIMY NABR NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 (SYSTEM DZIENNY I ZAOCZNY).

WIELKA PROMOCJA W OPACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci na I rok studiw w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju, ktrzy zo dokumenty rekrutacyjne do koca czerwca 2011 r. otrzymaj 100% zniki w opacie rekrutacyjnej!

ZAPRASZAMY, REKRUTACJA TRWA!!!

Wicej informacji o rekrutacji w zakadce Rekrutacja.

ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zdobd tytu licencjata UMCS i solidny zawd pracownika socjalnego z dyplomem uznawanym w caej Unii Europejskiej!

Ksztacenie w Kolegium odbywa si na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz ogln, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie pracy socjalnej, polityki spoecznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Suchacze rozwijaj umiejtnoci i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywnoci, rozumienia problemw ludzi znajdujcych si w trudnych sytuacjach yciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zakoczenie ksztacenia w KPSS
nasi absolwenci zdobywaj:


1. Solidny zawd pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
3. Pewn prac w Unii Europejskiej
4. Moliwo kontynuacji ksztacenia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Dziki porozumieniu podpisanemu pomidzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet studentw UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, ktr broni przed komisj powoan przez dziekana Wydziau Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiw licencjackich na kierunku praca socjalna bdzie przygotowany do podjcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiw na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zawiadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeeli jeste zainteresowany podjciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiowy zawd z przyszoci!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnoci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do gwnych zada pracownika socjalnego naley praca socjalna rozumiana jako pomoc we wzmocnieniu i przywracaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problemw, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachcanie do samodzielnego rozwizywania problemw. To take poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistw. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spoeczno lokaln do dziaa samopomocowych w zaspakajaniu niezbdnych potrzeb yciowych. Pracownicy socjalni poszukuj take nowych rozwiza dla pojawiajcych si problemw, opracowuj lokalne programy osonowe skierowane do okrelonych grup spoecznych.

Na Lubelszczynie ze wiadcze pomocy spoecznej korzysta ok. 300 tys osb. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownikw socjalnych. Zosta jednym z nich!


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
Spokojnych wit Boego Narodzenia,
spenienia marze i duo radoci, yczliwoci, nadziei oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku pracownikom, studentom i absolwentom Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju oraz Kolegium Licencjackiego UMCS w Bigoraju
skadaj Wadze KPSSWyniki zaliczenia z przedmiotu warsztaty terapii zajciowej znajduj si w zakadce informcaje dydaktyczne.
yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada 2010 roku to dzie, w ktrym obchodzimy XX - lecie Pomocy Spoecznej w Polsce. W tym dniu obchodzimy rwnie wito Pastwowe Dzie Pracownika Socjalnego. W zwizku z powyszym jako pracownicy i suchacze Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju skadamy serdeczne gratulacje oraz podzikowania wszystkim osobom wykonujcym zawd pracownika socjalnego.

Oglnopolska Konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy


W dniach 15-16 padziernika w Zajedzie Nadrzecze w Nadrzeczu koo Bigoraja odbya si oglnopolska konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy. Konferencja zostaa zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju, Centrum Ekonomii Spoecznej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwem Polityki Spoecznej Oddzia w Lublinie. W konferencji uczestniczyo wiele znamienitych goci m.in. Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji MPIPS w Warszawie, Andrzej Trzeciecki Naczelnik Wydziau Aktywnych Form Pomocy w Departamencie Pomocy i Integracji w MPIPS w Warszawie, Pani Monika Lipiska Dyrektor Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w Lublinie, Pani Magorzata Frant-Baucka z Wydziau Polityki Spoecznej Urzdu Wojewdzkiego w Lublinie, Krzysztof Koty Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz Wiesaw Ryski Wjt Gminy Bigoraj. Konferencj rozpocz Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus Pawe Winiewski, ktry podkreli wano podejmowanego tematu, a take jak cenne jest prezentowanie dotychczasowego dorobku podmiotw dziaajcych w obszarze aktywnych form pomocy. Pani Krystyna Wyrwicka przekazaa Listy Gratulacyjne od Sekretarza Stanu w MPIPS Jarosawa Dudy dla wadz samorzdowych z gminy Janw Lubelski i Bigoraj za podejmowanie partnerskich dziaa zmierzajcych do coraz wikszej aktywnoci spoecznej. Jednoczenie zostay przekazane Listy Gratulacyjne od Marszaka Wojewdztwa Lubelskiego, a take Wojewody Lubelskiej. Pierwszego dnia konferencji odbya si prezentacja zagadnie dotyczcych aktywnych form pomocy. Prof. o. Jan Mazur OSPPE Kierownik Katedry Polityki Spoecznej i Etyki Politycznej KUL w Lublinie przedstawi zagadnienia dotyczce Perspektywy etycznej pracy socjalnej i ekonomii spoecznej w encyklice Benedykta XVI "Caritas in veritate. Nastpnie Pani Aleksandra Podkoska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu dzkiego, prezentowaa temat Ekonomia spoeczna alternatywn form pomocy spoecznej. Na zakoczenie pierwszej czci konferencji Pani Krystyna Wyrwicka przedstawia zagadnienia dotyczce efektywnoci stosowanych aktywnych form pomocy i perspektywy ich rozwoju. W drugiej czci konferencji prowadzone byy prezentacje dobrych praktyk z zakresu aktywnych form pomocy podmiotw dziaajcych w tym obszarze i jednoczenie wytypowanych przez Regionalne Orodki Polityki Spoecznej z terenu caej Polski. Swj dorobek prezentowao: Wojewdztwo Lubelskie tj. Centrum Integracji Spoecznej w Chemie i Centrum Ekonomii Spoecznej w Lublinie, Wojewdztwo witokrzyskie tj. Centrum Integracji Spoecznej w Staszowie, Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu. Wojewdztwo Podlaskie tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Spoeczno - Gospodarczych im. Krla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Orodek Wsparcia Organizacji Pozarzdowych w Biaymstoku, Wojewdztwo Podkarpackie tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo w Jarosawiu, Spdzielnia Socjalna Konar w Tarnobrzegu oraz Spdzielnia Socjalna Pi Plus w Stalowej Woli, Wojewdztwo Lubuskie tj. Centrum Integracji Spoecznej w Zielonej Grze, Wojewdztwo Zachodniopomorskie tj. Centrum Integracji Spoecznej Od Nowa w obzie, Wojewdztwo Maopolskie tj. Fundacja Wsplnota Nadziei oraz Spdzielnia Socjalna Vifenix z Krakowa oraz Wojewdztwo Mazowieckie, ktrego reprezentowao Centrum Integracji Spoecznej w Siedlcach. Jednoczenie wytypowane podmioty mogy prezentowa swj dorobek na specjalnie przygotowanych stoiskach targowych. Drugi dzie konferencji obfitowa w bogat wymian dowiadcze uczestnikw konferencji podczas dwch paneli dyskusyjnych. Jeden prowadzony by przez Pani dr Mart Komorsk z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie i dotyczy roli pracownika socjalnego i pracy socjalnej w aktywnych formach pomocy. Natomiast drugi prowadzony by przez Andrzeja Trzecieckiego z Departamentu Pomocy I Integracji spoecznej MPIPS w Warszawie i dotyczy nowych rozwiza w dziedzinie zatrudnienia socjalnego.
Konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy zostaa zorganizowana po raz pierwszy w Polsce i na Lubelszczynie staa si inspiracj do kolejnych krajowych targw organizowanych w nastpnych latach.

Patronat medialny nad konferencj objli:
- Gazeta Wyborcza
- Radio Lublin
- Telewizja Lublin
- ekonomiaspoleczna.pl

STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA CZEKAJ NA CIEBIE

JU PO RAZ PITY PROWADZIMY REKRUTACJ DLA KANDYDATW NA CIEKAWE STUDIA

Z A P R A S Z A M Y !!!


ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Zdobd solidny zawd uznawany w Unii Europejskiej oraz tytu licencjata Uniwersytetu Marii Curie - Skodowskiej.

Ksztacenie w Kolegium odbywa si zarwno na studiach dziennych jak i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz ogln, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie polityki spoecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. U suchaczy rozwijane s rwnie umiejtnoci i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywnoci, rozumienia problemw ludzi znajdujcych si w trudnych sytuacjach yciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

STUDIUJC W KPSS
Absolwenci zdobywaj:


*tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
*solidny zawd pracownika socjalnego potwierdzony
dyplomem KPSS
*moliwo kontynuacji ksztacenia na studiach
magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju)
*moliwo wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.

L I C E N C J A T - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Dziki porozumieniu podpisanemu pomidzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet studentw UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, ktr broni przed komisj powoan przez dziekana Wydziau Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiw licencjackich na kierunku praca socjalna bdzie przygotowany do podjcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiw na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zawiadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeeli jeste zainteresowany podjciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiowy zawd z przyszoci!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnoci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do gwnych zada pracownika socjalnego naley praca socjalna rozumiana jako pomoc w wzmocnieniu i przywracaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problemw, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachcanie do samodzielnego rozwizywania problemw. To take poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistw. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spoeczno lokaln do dziaa samopomocowych w zaspakajaniu niezbdnych potrzeb yciowych. Pracownicy socjalni poszukuj take nowych rozwiza dla pojawiajcych si problemw, opracowuj lokalne programy osonowe skierowane do okrelonych grup spoecznych.

Na Lubelszczynie ze wiadcze pomocy spoecznej korzysta ok. 295 tys osb. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownikw socjalnych.


*Wicej informacji w zakadce rekrutacja.

Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zdobd tytu licencjata UMCS i solidny zawd uznawany
w Unii Europejskiej!


Ksztacenie w Kolegium odbywa si zarwno na studiach dziennych jak i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz ogln, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie polityki spoecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. U suchaczy rozwijane s rwnie umiejtnoci i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywnoci, rozumienia problemw ludzi znajdujcych si w trudnych sytuacjach yciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

STUDIUJC W KPSS
Absolwenci zdobywaj:


* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd pracownika socjalnego potwierdzony
dyplomem KPSS
* moliwo kontynuacji ksztacenia na studiach
magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju)
* pewn prac w Unii Europejskiej.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Dziki porozumieniu podpisanemu pomidzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet studentw UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, ktr broni przed komisj powoan przez dziekana Wydziau Pedagogiki
i Psychologii UMCS.

Absolwent studiw licencjackich na kierunku praca socjalna bdzie przygotowany do podjcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiw na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zawiadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeeli jeste zainteresowany podjciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiowy zawd z przyszoci!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnoci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do gwnych zada pracownika socjalnego naley praca socjalna rozumiana jako pomoc w wzmocnieniu i przywracaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problemw, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachcanie do samodzielnego rozwizywania problemw. To take poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistw. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spoeczno lokaln do dziaa samopomocowych w zaspakajaniu niezbdnych potrzeb yciowych. Pracownicy socjalni poszukuj take nowych rozwiza dla pojawiajcych si problemw, opracowuj lokalne programy osonowe skierowane do okrelonych grup spoecznych.

Na Lubelszczynie ze wiadcze pomocy spoecznej korzysta ok. 295 tys osb. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownikw socjalnych.


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
Najserdeczniejsze yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych wit Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a take odpoczynku w rodzinnym gronie wykadowcom i studentom Kolegium ycz pracownicy Kolegium*********
STUDIUJ U NAS NA PRESTIOWYM KIERUNKU:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY DO KPSS

PRACA SOCJALNA
kierunek z przyszoci!

* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* moliwo kontynuacji ksztacenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA. To niepowtarzalna okazja aby po piciu latach studiw uzyska dwa zawody na dwch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA oraz TYTU MAGISTRA na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju studia trwaj 3 lata. Na zakoczenie ksztacenia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA w UMCS, odbierajc na koniec dyplom ukoczenia wyszych studiw II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Slub Spoecznych w Bigoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJC JEDNOCZENIE SUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
W dniu 14.03.2009 (sobota) odbyo si w auli Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie spotkanie inaugurujce studia w UMCS. Suchacze VI semestru zostali wpisani w poczet Studentw Wydziau Pedagogiki i Psychologii UMCS. Indeksy wrczy Prorektor UMCS prof. Stanisaw Michaowski.

Zdjcia z inauguracji w UMCS znajduj si w zakadce "Galeria"

STUDIUJ U NAS NA PRESTIOWYM KIERUNKU:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY DO KPSS

PRACA SOCJALNA
kierunek z przyszoci!

* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* moliwo kontynuacji ksztacenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA. To niepowtarzalna okazja aby po piciu latach studiw uzyska dwa zawody na dwch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA oraz TYTU MAGISTRA na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju studia trwaj 3 lata. Na zakoczenie ksztacenia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA w UMCS, odbierajc na koniec dyplom ukoczenia wyszych studiw II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Slub Spoecznych w Bigoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJC JEDNOCZENIE SUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE GRUPY

NA I ZJAZD

W SEMESTRZE LETNIM!
I zjazd odbdzie si w dniach

20-22.02.2009.

Szczegy I zjazdu znajduj si w zakadce

wirtualny sekretariat.

Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * SpoecznychPRESTIOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przyszoci!

* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* moliwo kontynuacji ksztacenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA. To niepowtarzalna okazja aby po piciu latach studiw uzyska dwa zawody na dwch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA, TYTU MAGISTERSKI na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju studia trwaj 3 lata. Na zakoczenie ksztacenia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA w UMCS, odbierajc na koniec dyplom ukoczenia wyszych studiw II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Slub Spoecznych w Bigoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJC JEDNOCZENIE SUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
INFORMACJA DLA SUCHACZY III ROKU!
Spotkanie organizacyjne w sprawie IRK odbdzie si w niedziel 15.02.2009 o godz. 14:00.PRESTIOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przyszoci!

* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* moliwo kontynuacji ksztacenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA. To niepowtarzalna okazja aby po piciu latach studiw uzyska dwa zawody na dwch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA, TYTU MAGISTERSKI na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju studia trwaj 3 lata. Na zakoczenie ksztacenia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OGLNA w UMCS, odbierajc na koniec dyplom ukoczenia wyszych studiw II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownikw Slub Spoecznych w Bigoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJC JEDNOCZENIE SUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
SPEKTAKLE TEATRALNE, ZAPRASZAMY STUDENTW KOLEGIUM
Wszystkich studentw Kolegium zapraszamy na spektakle teatralne, organizowane przez nasze Kolegium dla DPS dla Kombatantw oraz DPS w Teodorwce. Autorem obu przedstawie jest Zamojska Agencja Artystyczna Wrona bez ogona.


HARMONOGRAM WYSTPW

9:00 - 10:00 (DPS DLA KOMBATANTW)
Janek- monodram wedug scenariusza Bogdana Nowaka, w brawurowym wykonaniu Andrzeja Gwiazdowskiego. Dowcipna, zabawna ale jednoczenie liryczna historia starego kawalera z jednej z podzamojskich wsi. Opowie ilustrowana muzyk i audycjami radiowymi z okresu PRL-u. Jest to sentymentalna podr o kilkadziesit lat wstecz.

11:00 - 12:00 (DPS W TEODORWCE)
O smoku ktry myla e jest piecem - Jest to barwna ba o tosamoci, tolerancji i potrzebie przyjani. Gwnym bohaterem jest wielki, trzygowy smok, ktry ma dosy samotnoci i wyrusza w wiat szuka bratniej duszy. Poznaje m.in. ciekawskiego skowronka, ksiniczk, ktra chce go namydli i wyszorowa szczotk oraz tchrzliwego rycerza, ktry tak naprawd jest zaczarowan rybk. Fina opowieci jest naprawd zaskakujcy... Ba jest ilustrowana muzyk, pena humoru i zwrotw akcji.
Scenariusz i reyseria Bogdan Nowak.
Scenografia i lalki: Magorzata Winiewska.
W bajce wystpuje 6 postaci. Aktorzy animuj ogromne ponad 2 metrowe lalki i kukieki.
Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

wicej informacji o spektaklach: www.wronabez.webd.pl


PRESTIOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przyszoci!

* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd
* pewna praca w Unii Europejskiej
* moliwo kontynuacji ksztacenia
na studiach magisterskich (kierunek PEDAGOGIKA)

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie Skodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju studia trwaj 3 lata. Absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie Skodowskiej w Lublinie.

Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS studiuj PEDAGOGIK w UMCS, odbierajc na koniec dyplom ukoczenia wyszych studiw II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!

STUDIUJ Z NAMI
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych

INFORMUJEMY,
E S JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA WYDZIALE DZIENNYM I ZAOCZNYM

**Szczegowe informacje mona znale w zakadce REKRUTACJA**


PRESTIOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA


ZAPRASZAMY


PRACA SOCJALNA
studia z przyszoci!

* tytu licencjata na prestiowym dyplomie UMCS
* solidny zawd
* pewna praca w Unii Europejskiej
* moliwo kontynuacji ksztacenia na studiach magisterskich (kierunek PEDAGOGIKA)


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si profesji wspczesnci. Suy rozwizywaniu problemw rodzcych si w spoeczestwie. Daje znakomit szans na prac w zamonej, lecz starzejcej si Europie. Pracownik socjalny to zawd o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysuguje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie Skodowskiej w Lublinie


W Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju studia trwaj 3 lata. Absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie Skodowskiej w Lublinie.

Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS studiuj PEDAGOGIK w UMCS, odbierajc na koniec dyplom ukoczenia wyszych studiw II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten sposb w cigu 5 lat studiw mona zdoby dwa prestiowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!

STUDIUJ Z NAMI
ZAPRASZAMY!


Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.plKwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownikw * Sub * Spoecznych
******************


Konkurs Fotografii Juvenaliowej

V Bigorajskie Juvenalia 08 organizowane wsplnie przez UMCS Kolegium Licencjackie w Bigoraju oraz Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju przeszy ju do historii. Mamy nadziej, e zabawa w rytmach ska &amp; reggae spodobaa si przybyej na nasze wito publicznoci.
Dla tych, ktrzy uwiecznili na fotkach nasz imprez przygotowalimy konkurs - oczywicie z atrakcyjnymi nagrodami.
Dzikujemy wszystkim za wzicie w nim udziau. 3 osoby zostay ju zakwalifikowane do cisego finau. 27 maja jury wybierze spord nich zwycizc, ktry odbierze nagrod gwn statyw Velbon DF-40, pendrive 4GB, kupon na wywoanie 30 zdj.
Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce i nagrod gwn zdoby Sebastian Pyszniak za zdjcie zatytuowane Zanim zagra muzyka.
Drugie miejsce za fotografi Powicenie otrzyma Tomasz Pyszniak.
Trzeci nagrod zdobya Magorzata Oleszek za zdjcie pod tytuem Welcome.
Laureatw konkursu zapraszamy (3 czerwca o godz. 14:00) do odbioru nagrd.

Zdjcia zostan wystawione w studenckiej galerii TUBA w Kolegium przy ul. Bartoszewskiego 10. Bdzie je mona rwnie obejrze na naszej stronie w zakadce Galeria.

Komitet Organizacyjny V Bigorajskich Juwenaliw 08


V BIGORAJSKIE JUWENALIA 2008
Kolegium UMCS oraz Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju serdecznie dzikuj za udzia w V BIGORAJSKICH JUWENALIACH 2008 w rytmach SKAandREGGAE, ktre odbyy si 17 maja 2008 r. na scenie letniej przy Kolegium UMCS w Bigoraju ul. &quot;Wira&quot; Bartoszewskiego 10.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!

SZCZEGLNE WYRAZY WDZICZNOCI:
PATRONAT MEDIALNY

bilgoraj.com.pl - regionalny serwis internetowy, MIKROWITRYNA, NOWA WIE, PROMOTOR,

SPONSORZY I PARTNERZY
MIASTO BIGORAJ, BLACK RED WHITE SA, PPHU MAT, POL-SKONE SP. Z O.O., PPHU FOX, MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O., HOTEL DODO, PPHU BEPEMA, LIDER S.J., UGEEiMAZ Barbara Kornak, PPHU LUTEX, PUHP ATOS, FH BKDOMEX, FHU BUDREM, AGENCJA OCHRONY BAKO, MASARNIA B.J. NIECIOR, MASARNIA MASPOL, POLMOS LUBLIN SA, AMBRA SA, ZIE Stanisaw Derylak, ZDZ MEWA SA, LCI LUBELSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE, MARWIN, PIZERRIA JULKA, PIZERRIA COUNTRY, BIGORAJSKIE CENTRUM KULTURY, ZPU TRANSBET, PIEKARNIA Marek Spustek, Piekarnia Zenon Kotowski, FUNDACJA BIGORAJ XXI, PGK SP. Z O.O., POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJA, STRA POARNA, FUNDACJA KRESY 2000

TAK BYO:
20.00 Oficjalne rozpoczcie, przywitanie uczestnikw i goci
20.05 Wrczenie kluczy do bram miasta przez Burmistrza Miasta i *przejcie wadzy* przez Studentw
20.15 Dziaka studencka
20.30 Koncert zespou KOMISCHE PILZE z Wodawy
21.15 Ogoszenie wynikw loterii fantowej
21.30 Koncert zespou DUSZA z Tarnobrzega
22.15 Konkurs karaoke
22.30 Koncert zespou NEFRE z Czstochowy
00.00 Zakoczenie: pokaz sztucznych ogni

W TRAKCIE
- tematyczne prezentacje multimedialne: JAMAJSKA I SPONSORSKA
- konkurs na najlepsz fotk z JUWENALIW// sponsor konkursu: FOTO VIDEO STUDIO FILMIX Piotr Mazurek
- maa gastronomia i wiele innych atrakcji i niespodzianek !!!

IMPREZY TOWARZYSZCE
- TURNIEJ SIATKWKI PLAOWEJ (we wsppracy z Bigorajskim Klubem Sportowym SZSTKA)
- SPEKTAKL *ZABAWA* TEATRU TRAGICZNEGO PITEJ STRONY WIATA z Zamocia (scenariusz - Bogdan Nowak)


******************


*
SZKOLENIE SKIEROWANE DO PRACOWNIKW SUB SPOECZNYCH

Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju ma zaszczyt zaprosi pracownikw domw pomocy spoecznej, orodkw pomocy spoecznej, centrw pomocy rodzinie, wiosek dziecicych oraz innych placwek zajmujcych si prac socjaln i pomoc spoeczn na szkolenie pt.
Konflikt, stres i wypalenie zawodowe w zawodach usug spoecznych. rda - konsekwencje - zapobieganie.


Szkolenie ma charakter dwudniowych warsztatw prowadzonych przy pomocy nowoczesnych technik prezentacji multimedialnej.

Szkolenie odbedzie si w dniach
14-15 lutego 2008 r.
w siedzibie KPSS, przy ul. Wira Bartoszewskiego 10.

Celem szkolenia jest podniesienie komfortu pracy zawodowej oraz jakoci kontaktw zawodowych pracownikw, poprzez teoretyczne i praktyczne wsparcie kadry w zarzdzaniu konfliktem oraz przeciwdziaaniu syndromowi wypalenia zawodowego. Wskazanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem wasnym jak i klientw placwek w ktrych pracuj.

Gwarancj efektywnego szkolenia stanowi dyplomowani prowadzcy, reprezentujcy takie dyscypliny naukowe jak polityka spoeczna, praca socjalna i psychologia. Nasi prowadzcy posiadaj gruntowne przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne w prowadzeniu szkole dla kadry pomocy spoecznej. To nauczyciele akademiccy, wykadowcy Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych oraz pracownicy instytucji zwizanych z pomoc spoeczn.

Wszystkich zainteresowanych wziciem udziau w naszym szkoleniu serdecznie zapraszamy i prosimy o
kontakt: tel./faks: (0-84) 686-07-67 e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Zgoszenia przyjmujemy do 13 lutego b.r.

Spokojnych wit Boego Narodzenia,
spenienia marze i duo radoci,
yczliwoci, nadziei oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku
caej spoecznoci Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych
oraz pracownikom i studentom Kolegium Licencjackiego UMCS
yczy
Dyrektor KPSS

UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 odbya si podobnie jak w roku ubiegym w Auli A w budynku Kolegium UMCS. Uroczysto rozpocza si od powitania goci, ktrej dokona zaoyciel Kolegium Pan Pawe Jednacz. Kolejnym punktem bya immatrykulacja suchaczy i wrczenie indeksw. Wtrakcie uroczystoci wrczono rwnie trzy Nagrody Dyrektora za najlepsz redni ocen i wzorow postaw studenta, oraz jedno Wyrnienie za wysok redni ocen i wzorow postaw studenta.
Pani dr Ewa Sarzyska zabraa gos w imieniu UMCS, uczelni sprawujcej nad Kolegium opiek naukowo - dydaktyczn, natomiast w imieniu miasta moglimy obejrze wystpienie Burmistrza Miasta Bigoraj, Pana Michaa Deca.
Podczas uroczystoci z wykadem inauguracyjnym wystpi Pan prof. dr hab. Ryszard Bera, ktry poruszy niezwykle ciekawy i nurtujcy nasze spoeczestwo problem spoeczny, jakim jest zjawisko korupcji.
Rwnie w tym roku nie zabrako pamitkowych zdj.
UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


Organ Prowadzcy i Dyrektor

Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych

w Bigoraju

maj zaszczyt zaprosi

STUDENTW I WYKADOWCW

na uroczyst

Inauguracj Roku Akademickiego 2007/2008

ktra odbdzie si 26 padziernika (pitek) b.r. o godzinie 13:00

w Auli A, w budynku Kolegium.


W uroczystoci wemie udzia wielu znakomitych goci.
Swoj obecno potwierdzi m.in. Pan prof. dr hab. Zdzisaw Bartkowicz (Dziekan Wydziau Pedagogiki i Psychologii UMCS) oraz Pani dr Ewa Sarzyska (penica funkcj opiekuna naukowo-dydaktycznego w naszym Kolegium).

Pan prof. dr hab. Ryszard Bera wygosi wykad inauguracyjny zatytuowany: Korupcja jako zjawisko patologiczne w yciu spoecznym.

STUDIUJ w BIGORAJU

ATRAKCYJNY KIERUNEK
TYLKO Z NAMI ZDOBDZIESZ DWA ZAWODY w 3 LATA!

Jeeli jeste zainteresowany nasz ofert edukacyjn serdecznie zapraszamy Ci do Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju. Przyjd i porozmawiaj z nami, chtnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania zwizane ze studiami oraz nasz wspprac z Uniwersytetem Marii Curie - Skodowskiej w Lublinie.
Zapraszamy w godzinach 9:00 - 16:00 do budynku Kolegium mieszczcego si przy ulicy Wira Bartoszewskiego 10.
Biuro rekrutacji - pok. nr 5.

tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.plU NAS STUDIUJESZ PRZEZ 3 LATA, ODBIERASZ DYPLOM PRACOWNIKA SOCJALNEGO ORAZ LICENCJACKI DYPLOM PEDAGOGA WYDANY PRZEZ UMCS. PRZEZ KOLEJNE 2 LATA STUDIUJESZ NA UMCS I TAM ZDOBYWASZ TYTU MAGISTRA PEDAGOGIKI!!!

***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***

18 listopada o godzinie 11:00 odbya si uroczysta Inauguracja I-go Roku w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Auli A mieszczcej si we wsplnie z UMCS zajmowanym budynku.
Honorowymi gomi byli: Starosta Bigorajski Pan Stanisaw Schodziski, Kierownik Wydziau Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jan Gaan, dyrektorzy placwek zajmujcych si prac socjaln i pomoc spoeczn oraz wykadowcy KPSS.
Po przemwieniach wadz KPSS gos zabraa Pani dr Ewa Sarzyska, Opiekun naukowo-dydaktyczny Kolegium z ramienia UMCS w Lublinie.
Nastpnie Suchacze zoyli lubowanie i odebrali indeksy.
W imieniu wadz powiatu zabra gos Pan Stanisaw Schodziski.
Uroczyst Inauguracj zakoczyo przemwienie Przedstawiciela Suchaczy.
Nie zabrako pamitkowych zdj.

Szanowni Pastwo

Dziki staraniom grona wykadowcw Policealnej Szkoy Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie mamy zaszczyt ogosi, i 7 padziernika 2006 roku rozpoczy si zajcia w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju (Budynek Kolegium Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Bigoraju).

Zajcia prowadzone s na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu ksztacenia absolwenci otrzymaj dyplom zawodowy pracownika socjalnego.

Na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, absolwenci Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych bd mieli moliwo uzyskania dyplomu wyszych studiw zawodowych i tytuu licencjata - na kierunku Pedagogika, specjalno praca socjalna, ktry zostanie wydany przez Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie oraz moliwo ubiegania si (bez egzaminw wstpnych) na uzupeniajce studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Pragniemy aby nasza placwka edukacyjna ksztacia na wysokim poziomie w zawodzie pracownik socjalny, ktry cieszy si du popularnoci na rynkach pracy zarwno w kraju jak i zagranic.

Majc na uwadze, i naleyte wyksztacenie jest gwarancj stabilnej przyszoci w zjednoczonej Europie, przedstawiamy Pastwu ofert edukacyjn, ktra z pewnoci speni Wasze oczekiwania.

Wierzymy, e ksztacenie w Kolegium Pracownikw Sub Spoecznych w Bigoraju bdzie niezapomnianym czasem intelektualnych uniesie i inspiracji, przepustk do ksztacenia na studiach magisterskich oraz wstpem na rynki pracy w zjednoczonej Europie.

z wyrazami szacunku
Dyrektor Kolegium
Henryk Borsuk
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball