Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Aktualności
Aktualna oferta:

Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (230 godz.)llkhlh
Rekrutacja trwa. Rozpoczęcie zajęć: 25 lipca 2020 r.
Zajęcia realizowane w formie zdalnej (online)!

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (265 godz.) Rekrutacja trwa. Rozpoczęcie zajęć: 25 lipca 2020 r. Zajęcia realizowane w formie online!

Studia podyplomowe UNS (nowe kierunki!) - rekrutacja trwa.
Kierunki studiĂłw podyplomowych:
- Arteterapia
- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- Coaching i mentoring - Akademia Trenera
- Doradztwo zawodowe
- Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Nauczanie drugiego przedmiotu
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i zarządzanie w oświacie
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja z socjoterapia
- Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
- Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
- Surdopedagogika
- Terapia pedagogiczna
- Tyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia licencjackie
Bezpieczeństwo wewnętrzne (5 specjalności)
- Obrona cywilna,
- Zarządzanie kryzysowe w administracji,
- Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym,
- Bezpieczeństwo osób i mienia,
- Ochrona i obrona narodowa,
Pedagogika (7 specjalności)
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
- Opieka i wsparcie osĂłb starszych, przewlekle chorych
i niepełnosprawnych
- Trening interpersonalny i mediacje
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
- Resocjalizacja i socjoterapia
- Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Studia magisterskie
Pedagogika II stopnia (8 specjalności)
- Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju,
- Resocjalizacja i socjoterapia, Trening rozwoju jednostki i grupy,
- Gerontologia społeczna i oświatowa,
- Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych,
- Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu,
- Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.
Pedagogika specjalna (jednolite 5-letnie studia magisterskie)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite 5-letnie studia magisterskie)

Kształcenie w zawodzie pracownika socjalnego (rekrutacja trwa)

Ponadto w ofercie:
- Kursy dla nauczycieli
- Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

KONTAKT:
Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.
Ogłoszenia
KONTAKT

Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Sentencja

Alteri vivas oportet, si vis Tibi vivere – trzeba byś żył dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball