Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności
Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)
 
Program
  1. Ewolucja teoretycznych podstaw edukacji zdrowotnej
  2. Modele zdrowia we współczesnej edukacji zdrowotnej
  3. Czynniki warunkujące zdrowie, prozdrowotny styl życia i zachowania zdrowotne
  4. Modele edukacji zdrowotnej a praktyka edukacyjna
  5. Zakres edukacji zdrowotnej w różnych siedliskach
  6. Rola mediów i marketingu społecznego w edukacji zdrowotnej
  7. Promocja zdrowia – definicja, geneza, modele i strategie działania
  8. Projektowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – metodyka edukacji zdrowotnej
Organizacja
 
Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umoźliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu / szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.
 
Kwalifikacje
 
Celem kursu „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia” jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności kluczowe dla prowadzenia działań z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.
 
Opłaty
 
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball