Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Dla kogo?
Dla nauczycieli pragn膮cych poszerzy膰 swoj膮 wiedz臋 oraz zdoby膰 konkretne kompetencje i umiej臋tno艣ci
Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zaj臋膰 tradycyjnych)
 
Program
  1. Ewolucja teoretycznych podstaw edukacji zdrowotnej
  2. Modele zdrowia we wspó艂czesnej edukacji zdrowotnej
  3. Czynniki warunkuj膮ce zdrowie, prozdrowotny styl 偶ycia i zachowania zdrowotne
  4. Modele edukacji zdrowotnej a praktyka edukacyjna
  5. Zakres edukacji zdrowotnej w ró偶nych siedliskach
  6. Rola mediów i marketingu spo艂ecznego w edukacji zdrowotnej
  7. Promocja zdrowia – definicja, geneza, modele i strategie dzia艂ania
  8. Projektowanie dzia艂a艅 z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – metodyka edukacji zdrowotnej
Organizacja
 
Kursy i szkolenia realizowane s膮 z wykorzystaniem metod i technik kszta艂cenia na odleg艂o艣膰, co umo藕liwia zwi臋kszenie efektywno艣ci kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kszta艂cenia zwi膮zane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu / szkolenia osi膮ga poprzez korzystanie z materia艂ów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokszta艂cenia, dzi臋ki czemu zaj臋cia praktyczne obejmuj膮 swym zakresem tylko jeden dzie艅. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie og艂oszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.
 
Kwalifikacje
 
Celem kursu „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia” jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz wyposa偶enie uczestników w praktyczne umiej臋tno艣ci kluczowe dla prowadzenia dzia艂a艅 z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Efektem uko艅czenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie 艣wiadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacj膮 o osi膮gni臋tych efektach kszta艂cenia.
 
Op艂aty
 
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 z艂otych za osob臋 – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materia艂y szkoleniowe oraz dost臋p do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zg艂aszaj膮cych wi臋ksz膮 liczb臋 uczestników oferujemy znaczne zni偶ki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj si臋 z nami: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball