Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Manager projektów edukacyjnych
Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności
Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)
 
Program
  1. Projekt edukacyjny – założenia metody, przykłady dobrych praktyk
  2. Project manager – rola, umiejętności i kompetencje
  3. Strategie planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania projektu edukacyjnego
  4. Umiejętności komunikacyjne i strategie zarządzania zespołem
Organizacja
 
Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.
 
Kwalifikacje
 
Celem kursu jest kształtowanie umiejętności opracowywania projektów edukacyjnych oraz efektywnego nimi zarządzania.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.
 
Opłaty
 
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większś liczbą uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball