Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Trening interpersonalny i mediacja
Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności

Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Program
  1. Znaczenie otwartości, samoświadomości, samoakceptacji i zaufania w kontakcie z innymi ludźmi
  2. Wpływ wpływu procesu integracji dla funkcjonowania grupy i relacji interpersonalnych
  3. Spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji
  4. Wzorce zachowań interpersonalnych
  5. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez doświadczanie i werbalizacją stanów emocjonalnych
  6. Problemy i konflikty – strategie ich rozwiązywania
  7. Techniki i metody pracy grupowej
Organizacja

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.

Kwalifikacje

Celem kursu „Trening interpersonalny i mediacja” jest ukazanie znaczenia umiejętności interpersonalnych w codziennym źyciu i pracy zawodowej.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Opłaty

Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.

Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball