Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Terapia pedagogiczna
Dla kogo?

Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzą oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności

Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)
 
Program
 
1. Terapia pedagogiczna – postawy teoretyczne, koncepcje, cele i zadania,
2. Kategoria SPE – charakterystyka problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3. Istota, cele i rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego,
4. Nurty, zasady i etapy terapii pedagogicznej,
5. Prawne uwarunkowania udzielania pomocy terapeutycznej – zasady organizacji i planowania zajęć terapeutycznych
 
Organizacja
 
Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmuje swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.
 
Kwalifikacje
 
Celem kursu „Terapia pedagogiczna” jest przekazanie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z obszarem terapii pedagogicznej tj. istoty, zasad i etapów pracy terapeutycznej oraz planowania i wdrażania działań diagnostyczno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacji o osiągniętych efektach kształcenia.
 
Opłaty
 
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball