Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Diagnostyka psychopedagogiczna
Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności

Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Program
  1. Podstawowe pojęcia z zakresu diagnostyki pedagogicznej, źródła poznania diagnostycznego; znaczenie diagnozy w działaniach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, zasady i reguły diagnozowania pedagogicznego i prowadzenia terapii 
  2. Techniki w diagnostyce pedagogicznej, cechy diagnostyczne przedmiotów, metody stawiania diagnoz, typy diagnoz (diagnoza typologiczna, genetyczna, znaczenia, fazy, prognostyczna)
  3. Kontakt diagnostyczny - cechy i techniki budowania prawidłowego kontaktu, wskaźniki kontaktu pozornego, organizacja pierwszego spotkania,
  4. Opór w kontakcie z diagnostą – jego źródła i objawy, techniki radzenia sobie z oporem, błędy diagnosty, etyczne aspekty diagnozy;
  5. Znaczenie diagnozy w działalności praktycznej – diagnoza dysleksji, dyskalkulii, ADHD, środowiska rodzinnego i szkolnego.
Organizacja
 
Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.
 
Kwalifikacje
 
Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia z obszaru diagnostyki psychopedagogicznej tj. rodzaje diagnozy, zakres diagnoz cząstkowych oraz uwarunkowań procesu diagnostycznego i zasad diagnozowania w odniesieniu do różnych obszarów diagnozowania pedagogicznego.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.
 
Opłaty
 
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball