Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Psychopedagogika kreatywności
Dla kogo?
Dla nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności

Czas trwania: 32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Program

1. Pojęcie twórczości – czteroaspektowy paradygmat interpretacji zjawiska,
2. Systemowe teorie zdolności,
3. Proces twórczy a myślenie twórcze,
4. Stymulatory i inhibitory twórczej aktywności,
5. Twórczość a kreatywność,
6. Diagnozowanie zdolności twórczych,
7. Trening twórczości/kreatywności – pojęcie, zasady i strategie,
8. Eksploracje-kombinacje-transformacje – stymulowanie zdolności twórczych,
9. Pedagogika twórczości – cele, zadania i metody

Organizacja

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.

Kwalifikacje

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę oraz umiejątności umożliwiające diagnozowanie a także rozwijanie zdolności twórczego działania i kreatywnego rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie metod właściwych pedagogice twórczości oraz zasad organizacji i prowadzenia treningów twórczości.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Opłaty

Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbą uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.

Kontakt
  • tel. 51 310 89 99
  • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball