Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Studia magisterskie
PEDAGOGIKA to interdyscyplinarny kierunek studiów umo偶liwiaj膮cy zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dydaktyki, socjologii, psychologii i filozofii. Naszym celem jest wyszkolenie 艣wiadomych, odpowiedzialnych oraz wra偶liwych specjalistów posiadaj膮cych praktyczn膮 wiedz臋 na temat dzia艂alno艣ci opieku艅czo-wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowym zadaniem pedagoga jest praca z lud藕mi, dlatego studia pedagogiczne maj膮 charakter praktyczny.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane s膮 do osób, które zainteresowane s膮 zdobyciem wszechstronnej teoretycznej wiedzy o nauczaniu oraz nabyciem praktycznych umiej臋tno艣ci, niezb臋dnych do zrozumienia mechanizmów kszta艂cenia, diagnostyki oraz pracy opieku艅czej.

Wszystkich tych, którzy chc膮 lepiej pozna膰 siebie, a w przysz艂o艣ci pomaga膰 innym, wspiera膰 ich w rozwoju, pomaga膰 w przygotowywaniu si臋 do 偶ycia w spo艂ecze艅stwie, zapraszamy do podj臋cia studiów na kierunku PEDAGOGIKA.
 
Studenci studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA maj膮 do wyboru nast臋puj膮ce specjalno艣ci:
CO ZYSKUJESZ

Studiuj膮c kierunek PEDAGOGIKA zyskujesz:
 • praktyczn膮 i teoretyczn膮 wiedz臋 z zakresu szeroko rozumianych nauk o wychowaniu, która umo偶liwi Ci dokonanie 艣wiadomego wyboru specjalno艣ci,
 • szereg umiej臋tno艣ci praktycznych,
 • skuteczne metody pracy w zakresie wybranej specjalno艣ci,
 • wymagane przez pracodawców kompetencje i narz臋dziowe umiej臋tno艣ci w ramach swojej specjalno艣ci,
 • specjalno艣膰 poszukiwan膮 na rynku pracy.
CO NAS WYRÓ呕NIA

Czyli dlaczego warto wybra膰 PEDAGOGIK臉 w UNS:
 • studia opracowane pod k膮tem przygotowania do zawodu,
 • programy studiów i specjalno艣ci s膮 opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe
 • programy studiów i specjalno艣ci s膮 stale konsultowane z pracodawcami, by by艂y jak najlepiej dostosowane do ich obecnych i przysz艂ych wymaga艅,
 • studia dostosowane do potrzeb osób pracuj膮cych, realizuj膮cych swoje hobby lub przebywaj膮cych za granic膮,
 • zaj臋cia z wykorzystaniem technik interaktywnych - warsztatów, projektów, e-learningu,
 • nacisk na kszta艂cenie praktycznych umiej臋tno艣ci i kwalifikacji,
 • mo偶liwo艣膰 uczenia si臋 od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.
PRAKTYCZNE UMIEJ臉TNO艢CI

Uczymy tego czego wymagaj膮 pracodawcy.

Student zyskuje:
 • znajomo艣膰 warsztatu diagnostycznego i metodycznego,
 • umiej臋tno艣膰 analizowania i identyfikowania problemów, indywidualnych i spo艂ecznych, dotycz膮cych zwi膮zku cz艂owieka z jego 艣rodowiskiem oraz skutecznego ich rozwi膮zywania,
 • umiej臋tno艣膰 i wiedz臋 dotycz膮c膮 planowania, organizowania i koordynowania pracy w ma艂ych zespo艂ach, prowadzenia zaj臋膰 w wi臋kszych grupach,
 • umiej臋tno艣膰 rozpoznawania trudno艣ci i potrzeb edukacyjnych, opieku艅czych i wychowawczych,
 • praktyczn膮 wiedz臋 z zakresu podstaw diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.
MO呕LIWE MIEJSCA PRACY

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA posiada wszechstronn膮 wiedz臋 z zakresu organizacji procesów kszta艂cenia, pomocy spo艂ecznej oraz rozwi膮zywania problemów wychowawczych i dydaktycznych; jest w pe艂ni przygotowany do pracy w instytucjach edukacji formalnej i nieformalnej, placówkach o艣wiatowo-wychowawczych, organizacjach doradztwa rodzinnego, zawodowego i personalnego oraz poradniach specjalistycznych.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA mo偶e podj膮膰 prac臋 m.in. w:
 • instytucjach o艣wiatowych, przedszkolach, szko艂ach,
 • instytucjach edukacji pozaformalnej,
 • 艣wietlicach socjoterapeutycznych,
 • domach pomocy spo艂ecznej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa personalnego, rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • o艣rodkach interwencyjnych,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych,
 • placówkach kulturalnych.
Studia na kierunku Pedagogika pozwalaj膮 równie偶 na za艂o偶enie w艂asnej dzia艂alno艣ci i kreatywne rozwijanie swoich zainteresowa艅.

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) / 3 semestry (wybrana specjalno艣膰)
 • Poziom: studia II stopnia
 • Tytu艂: magister
 • Tryb studiów: stacjonarne / e-learning

REKRUTACJA TRWA

 
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) s膮 realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platform臋 E-learningow膮 UNS) po艂膮czonej z tradycyjnymi zaj臋ciami dydaktycznymi - w ka偶dym semestrze podczas trzech zjazdów weekendowych w 艁odzi.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball