Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Zarządzanie przez kapitał ludzki
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie przez kapitał ludzki, mają charakter doskonalący i rozwijają kluczowe kompetencje menedżerskie przez przygotowanie do profesjonalnego kreowania kompetencji i zaangażowania ludzi organizacji.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy w zakresie koncepcji motywacyjnego zarządzania ludźmi w organizacjach. Absolwenci studiów zdobędą obszerną wiedzę w dziedzinie fundamentów sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie metod, technik i narzędzi controllingu w tym obszarze.
W trakcie studiów słuchacze oprócz merytorycznych wykładów będą uczestniczyć w praktycznych warsztatach, w czasie których zdobędą potrzebne umiejętności do sprawnego kreowania kompetencji i zaangażowania ludzi organizacji.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

Blok I = Fundamenty sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
 • Zasady sprawnego zarządzania biznesem organizacji
 • Kategoria kapitału ludzkiego w organizacji
 • Pojęcie i rodzaje kompetencji
 • Parametryzacja strategii: kapitału ludzkiego i biznesu organizacji
 • Modele i style motywacyjnego zarządzania
 • Zarządzanie przez: cele – motywację – kulturę organizacyjną
 • NLP w zarządzaniu
 • Controlling kapitału intelektualnego; Metody wyceny kapitału intelektualnego
 • Controlling jakości i wartości kapitału ludzkiego
Blok II = Controlling kompetencji
 • Systemy pozyskiwania pracowników oparte na kompetencjach (rekrutacja i selekcja)
 • Systemy rozwoju pracowników (szkolenia i oceny okresowe)
 • Planowanie karier pracowniczych i zarządzanie talentami
 • Wartościowanie pracy
Blok III = Controlling zaangażowania
 • Innowacje zarządcze
 • Zarządzanie przez wartości i zaangażowanie (zasady – metody – narzędzia – parametry)
 • Zarządzanie przez przywództwo i partnerstwo (zasady – metody – narzędzia – parametry)
 • Badania społeczne w organizacji (badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania, badania opinii pracowniczych, systemy pozyskiwania inicjatyw)
 • Obszary pozapłacowego motywowania pracowników
 • System premiowania i nagród
ADRESACI STUDIÓW
 • Kierownicy i specjaliści organizacji zainteresowanych zastosowaniem teorii zarządzania przez kapitał ludzki do budowy przewagi konkurencyjnej
 • Zainteresowani tworzeniem innowacji zarządczych
 • Zainteresowani zastosowaniem niekonwencjonalnych innowacji w kreowaniu kompetencji i zaangażowania (podświadomość, intuicja, perswazja)
CO ZYSKUJESZ

Absolwenci studiów zdobędą nowe lub wzmocnią już posiadane kompetencje menedżerskie w zakresie motywacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach biznesowych, opartego na realizacji zasady zaangażowania. Uczestnicy pozyskają praktyczne umiejętności konieczne do kreowania kompetencji i zaangażowania ludzi organizacji oraz controllingu w tej dziedzinie.
Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone są świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, co stanowić będzie wymierne źródło korzyści tak dla pracowników, jak i dla pracodawców.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (200 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób

Opłaty: 1800 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • praca dyplomowa
 • obrona
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball