Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Zarządzanie restrukturyzacyjne
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie restrukturyzacyjne” mają zarówno charakter kwalifikacyjny, jak i doskonalący. Z jednej strony rozwijają kluczowe kompetencje menedżerskie przez przygotowanie do profesjonalnego zarządzania procesami restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej biznesu organizacji. Z drugiej zaś strony dają wystarczającą wiedzę i umiejętności do przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę restrukturyzacyjnego.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania restrukturyzacyjnego w organizacjach. Absolwenci studiów zdobędą obszerną wiedzę w dziedzinie fundamentów sprawnego zarządzania organizacjami w procesie restrukturyzacji. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie prawa restrukturyzacyjnego.
W trakcie studiów słuchacze oprócz merytorycznych wykładów będą uczestniczyć w praktycznych warsztatach, w czasie których zdobędą potrzebne umiejętności sprawnego działania w ramach toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego biznesu organizacji.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

Blok I = Fundamenty zarządzania organizacjami w restrukturyzacji
 • Zasady sprawnego zarządzania konkurencyjnością biznesu organizacji
 • Podstawy zarządzania organizacją w: restrukturyzacji, upadłości, likwidacji
 • Zarządzanie procesowe w restrukturyzacji organizacji
 • Finanse – Rachunkowość i Podatki w procesie restrukturyzacji
 • Źródła finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
 • Biznesowe innowacje restrukturyzacyjne (produktowe; technologiczne; organizacyjne; marketingowe)
 • Instytucje i instrumenty wsparcia procesów restrukturyzacji
 • Biznes Plan restrukturyzacyjnego przedsięwzięcia
Blok II = Fundamenty prawa restrukturyzacyjnego
 • Prawo restrukturyzacyjne w systemie prawa gospodarczego (cele, zasady, wzajemne relacje)
 • Podmioty (organy i uczestnicy) postępowania restrukturyzacyjnego
 • Podstawy prawne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Plan restrukturyzacyjny
 • Pomoc publiczna w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Spis wierzytelności w restrukturyzacji; Zasady postępowania: układowego z wierzycielami i zatwierdzania układu
 • Postępowanie sanacyjne
 • Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Wpływ restrukturyzacji na inne postępowania
 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji
ADRESACI STUDIÓW
 • Kierownicy i specjaliści organizacji zainteresowanych zastosowaniem: procesu – prawa – postępowania restrukturyzacyjnego do budowy swojej konkurencyjności
 • Zainteresowani produktywną współpracą z syndykami, likwidatorami i sanatorami
 • Zainteresowani interdyscyplinarnymi kompetencjami zawodowymi doradcy restrukturyzacyjnego
 • Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego
CO ZYSKUJESZ

Absolwenci studiów zdobędą nowe lub wzmocnią już posiadane kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania restrukturyzacyjnego w przedsiębiorstwach. Uczestnicy pozyskają wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do:
 • sprawnego zarządzania projektami i procesami restrukturyzacji w organizacjach oraz
 • przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę restrukturyzacyjnego.
Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone są świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, co stanowić będzie wymierne źródło korzyści dla uczestników i ich partnerów biznesowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (200 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1800 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
 • napisanie pracy zaliczeniowej
 • egzamin końcowy i obrona pracy zaliczeniowej
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball