Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Nauczanie drugiego przedmiotu
CHARAKTER STUDIÓW

Oferta studiów podyplomowych obejmuje różnorodne kierunki wpisujące się w aktualne potrzeby pracowników sektora oświaty. Studia mają charakter kwalifikacyjny, pozwalający na zdobycie dodatkowych uprawień w obszarze nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zajęć, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). 

CEL STUDIÓW 
I ZAKRES TEMATYCZNY


Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć). Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę merytoryczną w wymiarze zapewniającym przygotowanie do prowadzenia zajęć, poszerzeniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, jak również rozwijaniu umiejętności i kompetencji w zakresie dydaktyki przedmiotowej warunkującej skuteczne prowadzenie procesu kształcenia w wybranym obszarze.

Aktualna oferta obejmuje następujące kierunki w obszarze przygotowania do nauczania kolejnego przemdiotu/prowadzenia zajęć:
 • Chemia dla nauczycieli
 • Geografia i ochrona środowiska
 • Biologia dla nauczycieli
 • Fizyka dla nauczycieli
W programie studiów przewidziano realizację 60 godzin praktyk.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Nowe trendy w edukacji
 • Podstawy merytoryczne nauczania przedmiotu
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
 • Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Metodyka nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia adresowane są do nauczycieli, absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.
 
CO ZYSKUJESZ

Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu/prowadzenia zajęć w wybranym obszarze tematycznym, kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu/rodzaju zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w wybranym obszarze.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zajęć, 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball