Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Pedagogika opieku艅czo-wychowawcza
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opieku艅czo-wychowawczej maj膮 charakter kwalifikacyjny i przeznaczone s膮 dla osób pragn膮cych zdoby膰 kwalifikacje do pracy w placówkach opieku艅czo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu o艣wiaty - w 艣wietlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspieraj膮cym (np. w 艣wietlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opieku艅cze) b膮d藕 socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji niezb臋dnych w pracy opieku艅czo-wychowawczej. Program studiów skoncentrowany jest na wyposa偶eniu przysz艂ego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne dzia艂alno艣ci opieku艅czej i wychowawczej, ale przede wszystkim skupiony jest na wyposa偶eniu s艂uchaczy w umiej臋tno艣ci i kompetencje warunkuj膮ce kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zada艅 zawodowych.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 
Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:
 • pedagogik臋 opieku艅czo-wychowawcz膮,
 • prawne i psychologiczne aspekty dzia艂alno艣ci opieku艅czo-wychowawczej,
 • patologie spo艂eczne,
 • zagadnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce,
 • metodyk臋 dzia艂a艅 opieku艅czo-wychowawczych,
 • trening interpersonalny i mediacj臋,
 • warsztat rozwijania umiej臋tno艣ci wychowawczych i terapeutycznych,
 • diagnostyk臋 psychopedagogiczn膮,
 • projektowanie i ewaluacj臋 dzia艂a艅 profilaktycznych, wspieraj膮cych oraz resocjalizacyjnych,
 • profilaktyk臋 i terapi臋 uzale偶nie艅,
 • interwencj臋 kryzysow膮,
 • warsztat pracy pedagoga szkolnego. 
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane s膮 dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umo偶liwiaj膮cych podejmowania zada艅 w obszarze dzia艂a艅 opieku艅czo-wychowawczych. Adresatami studiów s膮 osoby zainteresowane problematyk膮 opieki i wychowania, zamierzaj膮ce podj膮膰 prac臋 w charakterze opiekunów, wychowawców, pedagogów szkolnych a tak偶e osoby ju偶 pracuj膮ce, pragn膮ce podwy偶szy膰 posiadane kwalifikacje oraz poszerzy膰 kompetencje warunkuj膮ce efektywno艣膰 dzia艂ania w sferze opieki i wychowania. 

CO ZYSKUJESZ

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i daj膮 uprawnienia do pracy w placówkach opieku艅czo-wychowawczych. S艂uchacze nabywaj膮 kompetencje diagnostyczne oraz metodyczne w obszarze oddzia艂ywa艅 opieku艅czych oraz pracy wychowawczej, pozwalaj膮ce na podejmowanie skutecznych oddzia艂ywa艅 z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki i terapii w 艣rodowiskach wymagaj膮cych pomocy i wsparcia. 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball