Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Mediacje rodzinne, oświatowe i rówieśnicze
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Mediacje rodzinne, oświatowe i rówieśnicze mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów w zakresie spraw rodzinnych oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Słuchacze zdobędą wiedzę o współczesnej rodzinie, podstawach psychologii i aspektach prawnych mediacji a przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Słuchacze nabędą niezbędną wiedzą i umiejętności z mediacji, które dają przygotowanie do bycia profesjonalnym mediatorem w różnego rodzajach mediacji. Słuchacze poznają techniki mediacyjne, pozwalające na łatwiejsze porozumiewanie się w życiu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadzącej do rozwiązywania konfliktów i problemów.
Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą również wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Negocjacje - teorie, strategi, taktyki i etapy
  • Podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora
  • Praca mediatorów - techniki, zasady, reguły współpracy
  • Uregulowania prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karnego i UPN
  • Elementy prawa oświatowego
  • Mediacje rówieśnicze - symalacje - studium przypadku
ADRESACI STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.
Studia skierowane są przede wszystkim do kadry pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty oraz placówek szkolnych, wychowawczych, oświatowych i resocjalizacyjnych, rodziców i pracowników samorządów lokalnych.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych. Absolwenci posiądą również umiejętności analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej w postępowaniem mediacyjnym. Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów. Program studiów realizuje standardy szkolenia mediatorów. Ukończenie studiów nadaje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę mediatorów sądowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (310 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1800 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
  • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
  • portfolio,
  • rozmowa dyplomowa
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball