Logo KPSS
Poniedzia砮k, 18 listopada

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Oligofrenopedagogika
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) maj膮 charakter kwalifikacyjny - nadaj膮 kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz w umiej臋tno艣ci niezb臋dne do pracy opieku艅czo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮. Program kszta艂cenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepe艂nosprawno艣ci膮, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktyk臋 specjaln膮, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepe艂nosprawnych intelektualnie, diagnoz臋 funkcjonaln膮 i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodyk臋 kszta艂cenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwi膮za艅 w tym zakresie.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Oligofrenopedagogika
  • Psychologia kliniczna z psychopatologi膮
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Projektowanie i ewaluacja dzia艂a艅 w kszta艂ceniu specjalnym
  • Arteterapia
  • Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepe艂nosprawnym
  • Metodyka wychowania i nauczania osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane s膮 w szczególno艣ci do osób, które uko艅czy艂y studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadaj膮 kwalifikacje nauczycielskie, pragn膮cy uzyska膰 uprawnienia do pracy z osobami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮.

CO ZYSKUJESZ

S艂uchacze zyskuj膮 kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, przygotowuj膮ce do pracy z osobami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 i podejmowania kompleksowych dzia艂a艅 diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami upo艣ledzonymi umys艂owo w stopniu lekkim, umiarkowanym i g艂臋bokim. Absolwenci uzyskuj膮 kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osob膮 z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 m.in. w: przedszkolach, szko艂ach i specjalnych o艣rodkach szkolno-wychowawczych oraz wychowawczych (realizuj膮cych program edukacji w艂膮czaj膮cej, integracyjnej i specjalnej), a tak偶e placówkach opieku艅czo-rewalidacyjnych spoza systemu o艣wiaty, tj. o艣rodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zaj臋ciowej, domach pomocy spo艂ecznej itp.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 120 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób

Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball