Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Mediacje karne, cywilne, pracownicze i gospodarcze
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Mediacje karne, cywilne, pracownicze i gospodarcze mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do uzyskania kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych i prawa pracy (po spełnieniu wymogu zrzeszenia się) oraz karnych, przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących kontrowersyjne decyzje.
Słuchacze poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych (w sprawach karnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych). Absolwenci posiądą również umiejętności analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej w postępowaniem mediacyjnym.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
  • Praktyka i etyka pracy mediatora
  • Trening interpersonalny
  • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
  • Negocjacje biznesowe - techniki i procedury
  • Mediacje cywilne, gospodarcze - symalacje - studium przypadków
  • Spory zbiorowe
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są w szczególności do specjalistów, menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu negocjacji i mediacji.
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

CO ZYSKUJESZ

Studia przygotowują do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów. Program realizuje standardy szkolenia mediatorów. Ukończenie studiów nadaje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę mediatorów sądowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (310 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób

Opłaty: 1800 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
  • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
  • portfolio,
  • rozmowa dyplomowa.
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball