Logo KPSS
Czwartek, 19 kwietnia

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Studia licencjackie

Studia I-go stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia są realizowane w formule 6 dni zjazdowych w semestrze (trzy zjazdy weekendowe w Łodzi) połączonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Na studiach licencjackich studenci mają do wyboru 2 programy studiów:

1. Pedagogika

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne.

W ramach każdego z programu studiów studenci wybierają jedną z proponowanych specjalności.

PEDAGOGIKA (program studiów)

 
Proponowane specjalności:
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening interpersonalny i mediacje

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (program studiów)
 

Proponowane specjalności:
 • Bezpieczeństwo Osób i Mienia
 • Ochrona i Obrona Narodowa
 • Obrona Cywilna
 • Przeciwdziałanie Zagrożeniom Terrorystycznym
 • Zarządzanie Kryzysowe w Administracji

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
www.kpssbilgoraj.edu.pl
 

REKRUTACJA

 
 
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech zjazdów weekendowych w Łodzi.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball