Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CHARAKTER STUDIÓW
 
Studia podyplomowe Metodyka nauczania j臋zyka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 nauczyciela nauczania pocz膮tkowego do nauczania j臋zyka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania j臋zyka obcego, poszerzenie wiedzy, umiej臋tno艣ci i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a tak偶e metodyki szczegó艂owej, w celu wyposa偶enie absolwenta w umiej臋tno艣ci diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do mo偶liwo艣ci psychofizycznych wychowanków, procesu kszta艂cenia w obszarze edukacji j臋zykowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii ucznia si臋 i nauczania j臋zyków obcych, kwestie ró偶nic indywidualnych w obszarze edukacji j臋zykowej a tak偶e wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji j臋zykowych. Proces kszta艂cenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak równie偶 metodyk臋 wczesnego nauczania j臋zyka obcego, porusza kwestie diagnozy kompetencji j臋zykowych i osi膮gni臋膰 ucznia, dobór i ocen臋 materia艂u nauczania jak równie偶 przygotowuje do planowania, wdra偶ania i ewaluacji dzia艂a艅 w obszarze edukacji j臋zykowej.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Teorie uczenia si臋 i nauczania j臋zyków obcych
  • Metodyka edukacji j臋zykowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju j臋zykowego dzieci
  • Podstawy dydaktyki j臋zyka obcego
  • Diagnoza kompetencji j臋zykowych i ocena osi膮gni臋膰 ucznia
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane s膮 przede wszystkim do osób posiadaj膮cych niezb臋dne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planuj膮cych zdobycie pe艂nych uprawnie艅 do prowadzenia zaj臋膰 z j臋zyka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
 
CO ZYSKUJESZ

S艂uchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania j臋zyka angielskiego (w po艂膮czeniu z po艣wiadczeniem kwalifikacji j臋zykowych przewidzianych przepisami - Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575). Studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowi膮 niezb臋dne uzupe艂nienie do uprzednio zdobytego certyfikatu j臋zykowego na poziomie B2.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball