Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży mają charakter doskonalący i przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania w sytuacji kryzysu w szkole jako organizacji i oferowania profesjonalnego wsparcia, tj. skutecznej interwencji. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologicznych, etycznych i prawnych podstaw interwencji kryzysowej, zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur interwencyjnych oraz metodyka działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, problemów z uzależnieniem, samookaleczeń i kryzysów suicydalnych, ofiar przemocy i agresji (w tym molestowania seksualnego, mobbingu, cybrbullyingu), w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej
  • Trening interpersonalny i mediacje
  • Diagnoza w interwencji kryzysowej - systemy oceny stanu klienta
  • Metodyka działań interwencyjnych
  • Strategie i modele interwencji kryzysowej
  • Konstruowanie procedur interwencyjnych
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz do specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.

CO ZYSKUJESZ

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie wczesnej interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (325 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
  • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
  • portfolio,
  • rozmowa dyplomowa
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball