Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do kompleksowej realizacji zada艅 w obszarze gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, które na mocy Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532), zaliczone zosta艂y do zaj臋膰 specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnej jest przygotowanie nauczycieli/pedagogów do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szko艂ach podstawowych, gimnazjach i szko艂ach ponadgimnazjalnych, o艣rodkach m艂odzie偶owych i terapeutycznych a tak偶e w placówkach rekreacji ruchowej.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Diagnostyka w ocenie postawy cia艂a
  • Edukacja i reedukacja posturalna
  • Gimnastyka usprawniaj膮ca w poszczególnych rodzajach wad postawy
  • Teoria i metodyka kinezyterapii
  • Metodyka zaj臋膰 korekcyjno-kompensacyjnych
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Projektowanie programów edukacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjnej
  • Terapia ruchem, muzyk膮 i zabaw膮
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane s膮 w szczególno艣ci do nauczycieli pragn膮cych zdoby膰 kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szko艂ach podstawowych, gimnazjach i szko艂ach ponadgimnazjalnych, o艣rodkach m艂odzie偶owych i terapeutycznych a tak偶e w placówkach rekreacji ruchowej.

O przyj臋ciu kandydata na studia decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅. Kandydat powinien udokumentowa膰 posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 
CO ZYSKUJESZ

Uko艅czenie studiów podyplomowych w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej umo偶liwia zdobycie wiedzy, umiej臋tno艣ci i kompetencji, warunkuj膮cych udzielanie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w zakresie wczesnego wykrywania, profilaktyki oraz leczenia wad postawy u dzieci i m艂odzie偶y.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball