Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do kompleksowej realizacji zadań w obszarze gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, które na mocy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532), zaliczone zostały do zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnej jest przygotowanie nauczycieli/pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych a także w placówkach rekreacji ruchowej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Diagnostyka w ocenie postawy ciała
  • Edukacja i reedukacja posturalna
  • Gimnastyka usprawniająca w poszczególnych rodzajach wad postawy
  • Teoria i metodyka kinezyterapii
  • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Projektowanie programów edukacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjnej
  • Terapia ruchem, muzyką i zabawą
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych a także w placówkach rekreacji ruchowej.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 
CO ZYSKUJESZ

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, warunkujących udzielanie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w zakresie wczesnego wykrywania, profilaktyki oraz leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball