Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie
 
Opis kierunku

Celem kszta艂cenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencja艂u rozwojowego jednostek, projektowania dzia艂a艅 umo偶liwiaj膮cych im realizacj臋 indywidualnych potrzeb gwarantuj膮cych satysfakcjonuj膮c膮 jako艣膰 偶ycia w wymiarze indywidualnym i spo艂ecznym; a tak偶e zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zada艅 zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zale偶no艣ci od wybranej specjalno艣ci. Kszta艂cenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak równie偶 kluczowych umiej臋tno艣ci i kompetencji warunkuj膮cych efektywne pos艂ugiwanie si臋 interdyscyplinarn膮 wiedz膮 w dzia艂aniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania mo偶liwo艣ci, potrzeb, trudno艣ci rozwojowych oraz specjalnych zdolno艣ci, osób o rozwoju atypowym b膮d藕 nieprzystosowanych spo艂ecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istot膮 kszta艂cenia jest wyposa偶enie absolwentów w kluczowe umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮cych wspomaganie indywidualnej drogi cz艂owieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 偶yciowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kszta艂cenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze wspó艂czesnymi trendami europejskiej my艣li edukacyjnej oraz wspó艂czesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.
 
Podstawy prawne
Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dn. 30.07.2019 nadaj膮ca Uczelni Nauk Spo艂ecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Specjalno艣ci na kierunku Pedagogika specjalna - studia jednolite
  1. Resocjalizacja i socjoterapia
  2. Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
Studia niestacjonarne na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA to 5 zjazdów w semestrze (10 dni).
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball