Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie
 
Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.
 
Podstawy prawne
Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.07.2019 nadająca Uczelni Nauk Społecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Specjalności na kierunku Pedagogika specjalna - studia jednolite
  1. Resocjalizacja i socjoterapia
  2. Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
  3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia niestacjonarne na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA to 5 zjazdów w semestrze (10 dni).
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball