Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Coaching i mentoring - Akademia Trenera
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Coaching i mentoring - Akademia Trenera skoncentrowane są na przygotowaniu słuchaczy do pracy w zawodzie trenera.

Nacisk położony jest na:
 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki grupowej, rozumienia jej i kształtowanie podczas procesu szkoleniowego
 • poznanie psychologicznych aspektów pracy trenera
 • nabycie wiedzy pozwalającej na projektowanie i prowadzenie szkoleń (tworzenie programu szkolenia, opracowywanie scenariuszy szkoleń zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych)
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami szkoleniowymi
 • nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych, planowania i przeprowadzania ewaluacji
 • skuteczne wykorzystanie narzędzi autopromocji trenera, w tym portali społecznościowych.
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie trenera.

Ramowy program studiów:
 • Dynamika grupy – wpływ trenera na proces grupowy (w tym Trening interpersonalny 40h (wymiar godzin konieczny aby móc ubiegać się o certyfikację w zewnętrznych systemach certyfikacyjnych)
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: role grupowe, czynniki wpływające na przebieg procesu grupowego, style komunikacji w grupie, opór i konfrontacja z trenerem;
 • Funkcjonowanie poznawcze człowieka
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, metody aktywnego uczenia, procesy poznawcze, uczenie dorosłych - andragogika
 • Zawód Trener
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: zasady etyki zawodu trenera, narzędzia autopromocji, warsztat głosowy, wstępna diagnoza własnych kompetencji
 • Projektowanie programów szkoleniowych
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: RAPS – rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie głównego nurtu programu szkolenia, badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji
 • Kluczowe kompetencje pracy trenera
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: umiejętności z zakresu komunikacji (model von Thuna, analiza transakcyjna), narzędzia komunikacji asertywnej i emocjonalnej w pracy z grupą, język perswazji, warsztaty asertywności – wykształcenie postawy trenerskiej
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, gry szkoleniowe, techniki teatru improwizacji
 • Praca z oporem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: obrona przed manipulacją, „trudni” uczestnicy – analiza zachowań, sposoby przeciwdziałania, reagowanie na nieprzewidziane zakłócenia
 • Ewaluacja szkoleń
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: poziomy oceny szkoleń, badanie rezultatów biznesowych, badanie satysfakcji uczestników, badanie stopnia przyswojenia wiedzy
 • Egzamin – warsztaty autorskie uczestników
ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób, które prowadzą lub chcą prowadzić szkolenia, treningi, warsztaty, skuteczne zebrania i spotkania.

Słuchaczami Akademii Trenera mogą być:
 • pracownicy i przyszli pracownicy firm szkoleniowych, działów personalnych, działów szkoleń
 • trenerzy wewnętrzni, nauczyciele, wykładowcy akademiccy
 • pracownicy administracji publicznej, pomocy społecznej
 • animatorzy życia społecznego i kulturalnego
 • osoby, które ze względu na zadania zawodowe chcą lub muszą radzić sobie w kontaktach z grupami
CO ZYSKUJESZ

Program AKADEMII TRENERA jest jednym z najbardziej kompleksowych programów na rynku przygotowującym do zawodu TRENERA. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych szkół trenerskich mających bogate doświadczenie w zawodzie.Studia polegają na praktykowaniu, doświadczaniu procesów grupowych, projektowaniu i prowadzeniu własnych modułów szkoleniowych, ćwiczeniu umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, poznaniu i stosowaniu narzędzi trenera i technik aktywizowania grupy, wreszcie na zdobyciu wiedzy z zakresu stosowania dostępnych kanałów komunikacji celem zaistnienia na rynku szkoleniowym. Stoimy na straży postawy etycznej trenera jako człowieka oddziaływującego w sposób szczególny na innych ludzi.

ORGANIZACJA STUDIÓW:


Czas trwania: 2
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.300,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)

Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball