Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
CHARAKTER STUDIÓW
 
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowa, mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia bibliotek szkolnych we wszystkich typach szkół, bibliotek resortu edukacji narodowej oraz bibliotek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Studia uwzględniają wszystkie moduły i komponenty kształcenia nauczycieli w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, są skoncentrowane na rozwijaniu praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, stosowania nowych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć bibliotecznych, jak również organizacji i zarządzania biblioteką.
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych, oraz prowadzenia zajęć bibliotecznych. Uzyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na profesjonalne prowadzenie bibliotek, przysposobienia czytelniczego oraz wewnątrzszkolnych centrów informacji multimedialnej we wszystkich typach szkół.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in: bibliotekonzawstwo i bibliotekarstwo, teorię i historię książki, lektologię, organizację i zarządzanie biblioteką i systemami infomacji, metodykę pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, metodykę pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza, literaturę dla dzieci i młodzieży, wybrane problemy czytelnicze, podstwy biblioterapii, edytorstwo, system informacji oświatowej i pedagogicznej jak również edukację medialną. 
 
WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Bibliotekoznawstwo
 • Bibliotekarstwo
 • Teoria i historia książki
 • Lektologia /współczesna wiedza o czytelnictwie/
 • Organizacja i zarządzanie biblioteką i systemami informacji
 • Opracowywanie zbiorów
 • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
 • Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • Dydaktyka ogólna
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Informacja naukowa
 • Wybrane problemy czytelnicze
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne
 • Metodyka bibliografii
 • Edytorstwo
 • Technika pracy umysłowej
 • Metodyka pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej
 • Warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza
 • System informacji oświatowej i pedagogicznej
 • Media w edukacji i dydaktyce
 • Praktyka /w wymiarze 75 godzin/
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych oraz innych bibliotekach określonych w ustawie o systemie oświaty.
 
CO ZYSKUJESZ
 
Absolwenci studiów kwalifikacyjnych w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zdobywają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne w wykonywania zadań zawodowych związanych z pracą bibliotekarza, w tym dysponuje kompetencjami organizacyjnymi, posiada umiejętności sprawnego opracowania, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji, umiejętności służące rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnych kategorii użytkowników, sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami w pracy bibliotecznej i edukacji medialnej.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • portfolio
 • rozmowa dyplomowa
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball