Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
CHARAKTER STUDIÓW
 
Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i informacji naukowa, maj膮 charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest wyposa偶enie s艂uchaczy w wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje niezb臋dne do prowadzenia bibliotek szkolnych we wszystkich typach szkó艂, bibliotek resortu edukacji narodowej oraz bibliotek placówek opieku艅czo-wychowawczych. Studia uwzgl臋dniaj膮 wszystkie modu艂y i komponenty kszta艂cenia nauczycieli w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, s膮 skoncentrowane na rozwijaniu praktycznych umiej臋tno艣ci w zakresie prowadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych, stosowania nowych technologii informacyjnych w prowadzeniu zaj臋膰 bibliotecznych, jak równie偶 organizacji i zarz膮dzania bibliotek膮.
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych, oraz prowadzenia zaj臋膰 bibliotecznych. Uzyskane umiej臋tno艣ci i kompetencje pozwol膮 na profesjonalne prowadzenie bibliotek, przysposobienia czytelniczego oraz wewn膮trzszkolnych centrów informacji multimedialnej we wszystkich typach szkó艂.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in: bibliotekonzawstwo i bibliotekarstwo, teori臋 i histori臋 ksi膮偶ki, lektologi臋, organizacj臋 i zarz膮dzanie bibliotek膮 i systemami infomacji, metodyk臋 pracy z czytelnikiem i u偶ytkownikiem informacji, metodyk臋 pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza, literatur臋 dla dzieci i m艂odzie偶y, wybrane problemy czytelnicze, podstwy biblioterapii, edytorstwo, system informacji o艣wiatowej i pedagogicznej jak równie偶 edukacj臋 medialn膮. 
 
WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Bibliotekoznawstwo
 • Bibliotekarstwo
 • Teoria i historia ksi膮偶ki
 • Lektologia /wspó艂czesna wiedza o czytelnictwie/
 • Organizacja i zarz膮dzanie bibliotek膮 i systemami informacji
 • Opracowywanie zbiorów
 • Metodyka pracy z czytelnikiem i u偶ytkownikiem informacji
 • Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • Dydaktyka ogólna
 • Literatura dla dzieci i m艂odzie偶y
 • Informacja naukowa
 • Wybrane problemy czytelnicze
 • Zautomatyzowane systemy biblioteczne
 • Metodyka bibliografii
 • Edytorstwo
 • Technika pracy umys艂owej
 • Metodyka pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej
 • Warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza
 • System informacji o艣wiatowej i pedagogicznej
 • Media w edukacji i dydaktyce
 • Praktyka /w wymiarze 75 godzin/
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia s膮 przeznaczone dla osób posiadaj膮cych wy偶sze wykszta艂cenie z przygotowaniem pedagogicznym, pragn膮cych uzyska膰 kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych oraz innych bibliotekach okre艣lonych w ustawie o systemie o艣wiaty.
 
CO ZYSKUJESZ
 
Absolwenci studiów kwalifikacyjnych w zakresie Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej zdobywaj膮 kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych/mediatekach, szkolnych centrach informacji i bibliotekach pedagogicznych. Absolwent posiada wiedz臋 i umiej臋tno艣ci niezb臋dne w wykonywania zada艅 zawodowych zwi膮zanych z prac膮 bibliotekarza, w tym dysponuje kompetencjami organizacyjnymi, posiada umiej臋tno艣ci sprawnego opracowania, tworzenia, selekcjonowania i oceny jako艣ci informacji, umiej臋tno艣ci s艂u偶膮ce rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych ró偶nych kategorii u偶ytkowników, sprawnie pos艂uguje si臋 nowoczesnymi technologiami w pracy bibliotecznej i edukacji medialnej.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Warunki uko艅czenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • portfolio
 • rozmowa dyplomowa
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball