Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Zarządzanie projektami biznesowym
CHARAKTER STUDIÓW

Zarządzanie procesowe jest dziś sposobem optymalizacji i racjonalizacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją. W tym nurcie proces zarządzania projektami biznesowymi jest narzędziem do efektywnego osiągania określonych celów biznesowych.
 
W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne aspekty dotyczące organizacji całego przebiegu projektu, w szczególności jego organizacji i planowania, zarządzania zasobami, budżetowania oraz dokumentowania.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 • Uzyskanie ogólnej wiedzy w zakresie zarządzania procesowego.
 • Pozyskanie pogłębionej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i organizacjach.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, organizowaniem i realizacją projektów biznesowych.
 • Pogłębienie kompetencji i umiejętności w zakresie praktycznego zarządzania projektami.
WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

Program studiów zawiera zagadnienia związane z przebiegiem projektu biznesowego. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
 • inicjowanie i definiowanie projektu (źródła projektów, strategia jako źródła projektów, projekty sytuacyjne i spontaniczne, miejsce i rola inicjowania projektu, inicjowanie projektów, definiowanie projektów, techniki wspomagające inicjowanie projektów, matryca logiczna projektów),
 • zespół projektowy (potrzeba zespołu projektowego, członkowie zespołu projektowego, zespół projektowy, wybór kierownika projektu, dobór członków zespołu projektowego, kompetencje uczestników projektu),
 • planowanie wykonawstwa projektu (zasady ogólne, planowanie w zarządzaniu projektami),
 • planowanie struktur projektu (struktura projektu, tryb planowania struktury projektu, sporządzanie wykresu sieciowego, pakiety robocze, techniki planowania struktury projektu),
 • terminy w projekcie (istota i zakres planowania terminów, określanie czasów trwania czynności projektu, obliczanie terminów projektu, rezerwy czasu i ścieżka krytyczna, harmonogram projektu, określenie kamieni milowych projektu, technika łańcucha krytycznego),
 • zasoby projektu (planowanie zasobów projektu, określenie zapotrzebowania na zasoby, wyrównanie zapotrzebowania na zasoby projektu),
 • budżetowanie projektu (koszty projektów i ich planowanie, budżetowanie projektu),
 • organizacja i sterowanie wykonawstwem (organizowanie wykonawstwa, sterowanie wykonawstwem, metoda wartości uzyskanej – wskaźniki oceny realizacji projektu, współczynnik krytyczny, wskaźniki pozostałych kosztów, wskaźniki efektywności, itp.),
 • zamknięcie projektu (istota i treść zamknięcia projektu, wykorzystanie wiedzy projektowej).
ADRESACI STUDIÓW
 • Właściciele przedsiębiorstw,
 • Kadra zarządzająca i kierownicza,
 • Menedżerowie,
 • Wszystkie osoby biorące udział w procesie zarządzania firmą prywatną lub organizacją.
CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych:
 • pozyska praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami biznesowymi,
 • poszerzy lub zdobędzie umiejętności nowoczesnego zarządzania organizacją,
 • pozyska merytoryczne narzędzie i kompetencje w zakresie organizowania skomplikowanych procesów biznesowych,
 • poszerzy umiejętności menedżerskie zwiększające,
 • zdobędzie wiedzę przygotowującą do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami biznesowymi.
ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania: 2 semestry
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1800 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • praca dyplomowa
 • obrona
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball