Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja dla bezpiecze艅stwa
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpiecze艅stwa to studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragn膮 zdoby膰 kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zaj臋膰 z zakresu edukacja dla bezpiecze艅stwa, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwo艂uj膮c si臋 do standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmuj膮 przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zaj臋膰).
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpiecze艅stwa jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpiecze艅stwie oraz umiej臋tno艣ci i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kszta艂cenia z zakresu edukacji dla bezpiecze艅stwa. Program kszta艂cenia obejmuje bowiem przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstaw膮 programow膮 przedmiotu Edukacja dla bezpiecze艅stwa, jak równie偶 jest skoncentrowany na kszta艂towaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Wspó艂czesne problemy bezpiecze艅stwa narodowego i mi臋dzynarodowego
 • Komunikacja w systemie obronnym pa艅stwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, topografii i 艂膮czno艣ci
 • Podstawy strategii i taktyki
 • Teoria edukacji dla bezpiecze艅stwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kszta艂cenia i wychowania)
 • Dydaktyka edukacji dla bezpiecze艅stwa
 • Metodyka nauczania bezpiecze艅stwa
 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpiecze艅stwa
 • Komunikacja interpersonalna - interakcje spo艂eczne
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpiecze艅stwo w cyberprzestrzeni
 • Zagro偶enia patologiami spo艂ecznymi
 • Edukacja zdrowotna
 • Projektowanie bezpiecze艅stwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w 艣rodowisku szkolnym i ich rozwi膮zywanie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia adresowane s膮 do absolwentów studiów wy偶szych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla: pracowników o艣wiaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpiecze艅stwa”; dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek o艣wiatowo–wychowawczych i opieku艅czych nara偶onych na wyst臋powanie zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa; dla pracowników w艂adz o艣wiatowych i samorz膮dowych oraz funkcjonariuszy s艂u偶b publicznych, którzy zajmuj膮 si臋 problematyk膮 edukacji dla bezpiecze艅stwa / bezpiecze艅stwa szkolnego. 

CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpiecze艅stwa zdobywa kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpiecze艅stwa” w szko艂ach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a tak偶e interdyscyplinarn膮 wiedz臋 w obszarze bezpiecze艅stwa pa艅stwa, w tym powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, kszta艂cenia obronnego, dzia艂alno艣ci organów publicznych, b臋d膮cych elementem zarz膮dzania kryzysowego; ponadto posiada kompetencje pozwalaj膮ce na efektywn膮 realizacj臋 procesu kszta艂cenia w obszarze bezpiecze艅stwa, w tym skutecznego dzia艂ania i radzenia sobie w sytuacjach okre艣lonych zagro偶e艅, w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych, jak równie偶 w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz efektywnej ochrony zdrowia i 偶ycia. 
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:
 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zaj臋膰)
 • Tryb studiów: tradycyjny (10 zjazdów)
 • Limit miejsc: 30 osób
 • Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
Warunki uko艅czenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • obrona pracy dyplomowej 
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball