Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Trening rozwoju jednostki i grupy
Program studiów w ramach specjalno艣ci TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY obejmuje rozwijanie wiedzy i umiej臋tno艣ci w obszarze organizacji edukacyjnych form wspierania rozwoju jednostki i grupy oraz kompetencji zwi膮zanych z kierowaniem ma艂ymi grupami jako 艣rodowiskami rozwoju.

Jest to specjalno艣膰 w sposób szczególny przygotowuj膮ca do prowadzenia dzia艂a艅 edukacyjnych, wspomagaj膮cych rozwój jednostek i grup, w formach zaj臋膰 o charakterze treningowym i przygotowuj膮ca do kierowania ma艂ymi grupami o celach rozwojowych i edukacyjnych. Studia nie prowadz膮 do nabycia przez studenta szczegó艂owych certyfikatów i kwalifikacji do prowadzenia konkretnych metod treningowych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezb臋dne do prowadzenia treningu rozwoju osobistego – zwi臋kszania samo艣wiadomo艣ci, rozwoju konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudno艣ciami, czy dzielenia si臋 do艣wiadczeniami. Nabywa kompetencje pozwalaj膮ce na sprawny kontakt interpersonalny z uczestnikami zaj臋膰 w sytuacjach profesjonalnych, rozpoznawania problemów indywidualnych i spo艂ecznych oraz skutecznego podejmowania interwencji. Jest ponadto przygotowany do budowania zespo艂u, kreowania atmosfery efektywnej wspó艂pracy w grupie i kierowania zespo艂em.
 
 
 
Obszary tematyczne
 • Psychologia ma艂ych grup
 • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
 • Proces grupowy
 • Psychologiczne podstawy komunikacji
 • Postawy jednostki w grupie
 • Spo艂eczne mechanizmy wywierania wp艂ywu
 • Trening interpersonalny
 • Wybrane metody treningowe
 • Metodyka kierowania treningiem grupowym
 • Metodyka rozwi膮zywania konfliktów grupowych
 • Ewaluacja postaw trenerskich
 • Oferty treningów rozwoju jednostki i grupy
 • Projektowanie zaj臋膰 treningowych
Kariera i kwalifikacje

Absolwent tej specjalno艣ci jest w szczególno艣ci przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadz膮cy zaj臋cia rozwojowe dla jednostek i grup. Mo偶e efektywnie realizowa膰 zadania zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 lidera zespo艂owego i mened偶era. Absolwent nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach spo艂ecznych i fundacjach o celach edukacyjnych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball