Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Trening rozwoju jednostki i grupy
Program studiów w ramach specjalności TRENING ROZWOJU JEDNOSTKI I GRUPY obejmuje rozwijanie wiedzy i umiejętności w obszarze organizacji edukacyjnych form wspierania rozwoju jednostki i grupy oraz kompetencji związanych z kierowaniem małymi grupami jako środowiskami rozwoju.

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach rozwojowych i edukacyjnych. Studia nie prowadzą do nabycia przez studenta szczegółowych certyfikatów i kwalifikacji do prowadzenia konkretnych metod treningowych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do prowadzenia treningu rozwoju osobistego – zwiększania samoświadomości, rozwoju konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, czy dzielenia się doświadczeniami. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny z uczestnikami zajęć w sytuacjach profesjonalnych, rozpoznawania problemów indywidualnych i społecznych oraz skutecznego podejmowania interwencji. Jest ponadto przygotowany do budowania zespołu, kreowania atmosfery efektywnej współpracy w grupie i kierowania zespołem.
 
 
 
Obszary tematyczne
 • Psychologia małych grup
 • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
 • Proces grupowy
 • Psychologiczne podstawy komunikacji
 • Postawy jednostki w grupie
 • Społeczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Trening interpersonalny
 • Wybrane metody treningowe
 • Metodyka kierowania treningiem grupowym
 • Metodyka rozwiązywania konfliktów grupowych
 • Ewaluacja postaw trenerskich
 • Oferty treningów rozwoju jednostki i grupy
 • Projektowanie zajęć treningowych
Kariera i kwalifikacje

Absolwent tej specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe dla jednostek i grup. Może efektywnie realizować zadania związane z działalnością lidera zespołowego i menedżera. Absolwent nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

REKRUTACJA

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball