Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Studia podyplomowe

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych posiada w swej ofercie ciekawe kierunki studiów podyplomowych a także kursy i szkolenia stanowiące interesującą propozycję dla poszukujących krótkich form szkoleniowych skupionych na konkretnych aktywnościach i uczeniu się przez osobiste doświadczenie.

Wszystkie programy kształcenia oparte są na profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej, efektywnego wykorzystania pozyskanych wiadomości oraz budowania optymalnej ścieżki kariery zawodowej. Wszystkie zajęcia prowadzone sa przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 1. Arteterapia
 2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 3. Coaching i mentoring - Akademia Trenera
 4. Doradztwo zawodowe
 5. Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 6. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 7. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 8. Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 9. Nauczanie drugiego przedmiotu
 10. Oligofrenopedagogika
 11. Organizacja i zarządzanie w oświacie
 12. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 13. Przygotowanie pedagogiczne
 14. Resocjalizacja z socjoterapię
 15. Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
 16. Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
 17. Surdopedagogika
 18. Terapia pedagogiczna
 19. Tyflopedagogika
 20. Wczesne wspomaganie rozwoju
Rekrutacja trwa! 
Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Aktualna oferta obejmująca studia podyplomowe z rónych obszarów kształcenia, skierowanana jest do szerokiego grona odbiorców i opracowana w oparciu o aktualne trendy edukacyjne, obowiązujące standardy kształcenia oraz zapotrzebowanie rynku pracy. Nie wyczerpuje ona jednak pełnego spektrum naszych możliwości i nie jest również propozycję już całkowicie zamkniętą. Zapraszamy zatem do regularnego odwiedzania naszej strony oraz kontaktu - chętnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball