Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Zarządzanie zasobami ludzkimi
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi maja charakter doskonalący i służą podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie najlepszych praktyk HR, a także kształtują kompetencje zawodowe niezbędne dla pracowników działów personalnych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Słuchacz zapozna się ze standardami zarządzania zasobami ludzkimi, rolą funkcji personalnej w organizacji oraz sposobami realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Będzie potrafił prowadzić obsługę administracyjną kadr, tworzyć przyjazne człowiekowi warunki pracy, a wszystko to w zgodzie z zasadami obowiązującego prawa.
Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w szeroko rozumianym zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Program studiów umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami oraz technikami kadrowymi. Ponadto umożliwia rozwinięcie kompetencji interpersonalnych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Kompetencje menadżera
  • Zarządzanie kompetencjami
  • Zarządzanie zmianami i rozwój w organizacji
  • Negocjacje i zarządzanie w sytuacji kryzysowej i w konflikcie
  • Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
  • Public relations
ADRESACI STUDIÓW

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla menedżerów i pracowników działów personalnych oraz właścicieli firm, doradców personalnych i psychologów pracy, a także innych osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

CO ZYSKUJESZ

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dzięki temu słuchacze mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania efektywnej strategii personalnej firmy, a także systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji pracowników. Mają także możliwość zapoznania się ze standardami audytu personalnego.
Absolwenci studiów podyplomowych zasilą działy personalne różnych typów organizacji oraz mogą świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Będą mogli też aplikować do firm konsultingowych lub podjąć własną działalność gospodarczą.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (205 godzin zajęć)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1800 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
  • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
  • portfolio,
  • rozmowa dyplomowa
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball