Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Tyflopedagogika
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Tyflopedagogika maj膮 charakter kwalifikacyjny - nadaj膮 kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz umiej臋tno艣ci niezb臋dne do pracy opieku艅czo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcj膮 w obr臋bie analizatora wzrokowego. Studia obejmuj膮 przedmioty pozwalaj膮ce zg艂臋bi膰 wiedz臋 na temat teoretycznych podstaw kszta艂cenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentruj膮 si臋 na rozwijaniu praktycznych umiej臋tno艣ci dzia艂ania w obszarze kszta艂cenia specjalnego i konstruowania indywidualnej 艣cie偶ki rozwoju dla osób niewidomych i s艂abowidz膮cych.
 
WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Psychologia kliniczna z psychopatologi膮
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Projektowanie i ewaluacja dzia艂a艅 w kszta艂ceniu specjalnym
  • Metodyka wychowania i nauczania osób niewidomych i s艂abowidz膮cych
  • Arteterapia
  • Alternatywne sposoby komunikacji z dzieckiem niepe艂nosprawnym
ADRESACI STUDIÓW

Studia s膮 skierowane w szczególno艣ci do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, które pragn膮 zdoby膰 kompetencje pozwalaj膮ce na podejmowanie efektywnych dzia艂a艅 w stosunku do osób niewidomych i s艂abowidz膮cych.

CO ZYSKUJESZ

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcj膮 wzroku. Absolwent posiada wiedz臋 i kompetencje metodyczne umo偶liwiaj膮ce diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie efektywnego procesu edukacji i terapii osób niewidomych i s艂abowidz膮cych na ró偶nych poziomach edukacji, a tak偶e efektywn膮 wspó艂prac臋 w zespo艂ach specjalistycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 120 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
Warunki uko艅czenia studiów:
  • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
  • portfolio,
  • rozmowa dyplomowa
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball