Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Konferencje

Konferencja: Rodzina wielodzietna – koszt czy życiowa inwestycja?

Pierwsze Janowskie Dni Rodziny
Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
„Rodzina wielodzietna – koszt czy życiowa inwestycja?”
14 listopada 2014 r. Janów Lubelski

Program Konferencji:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Otwarcie konferencji i powitanie gości

Obrady plenarne:
9.45-10.00 Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna jako środowisko socjalizacji dziecka
10.00-10.15 Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL (KUL Lublin) Wartości w rodzinie
10.15-10.30 Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL Stalowa Wola) Rodziny wielodzietne w Polsce. Analiza socjologiczna
10.30-10.45 Dr Marta Komorska (UMCS Lublin) Polityka prorodzinna na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym. Ocena programów na rzecz rodzin wielodzietnych
10.45-11.00 Dr Elżbieta Napora (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Problemy i zagrożenia dla rodzin wielodzietnych
11.15-11.30 Dr Ewa Miszczak (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa – specyfika, zadania, możliwości, problemy
11.30-11.45 Dr Elżbieta Kościńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Rodzina wielopokoleniowa w światle opinii seniorów

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.30 Dr Katarzyna Błaszczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Rodzina wielodzietna w środowisku lokalnym na przykładzie miasta Rzeszowa
12.30-12.45 Mgr Mirosław Przewoźnik (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie) Organizacja wsparcia rodzin wielodzietnych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia programów osłonowych
12.45-13.00 Mgr Stanisław Białek (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku) Sytuacja rodzin wielodzietnych na terenie gminy Dzwola
13.00-13.15 Mgr Paweł Wiśniewski (UMCS Lublin) Rodzina w systemie pomocy społecznej
13.15-13.30 Mgr Anna Mazur (KUL Lublin) Asystent rodziny jako jedna z form pomocy rodzinie wielodzietnej
13.30-13.45 „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Efekty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych w powiecie janowskim.
13.45-14.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Moja rodzina”
14.00-14.15 Podsumowanie konferencji i dyskusja

14.15 Obiad

Patronat naukowy:
Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Katedra Makrostruktur Społecznych, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

Komitet naukowy:
Ks. Prof. hab. Marian Nowak
Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska
Prof. dr hab. Yurij Paczkowski

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący komitetu: mgr Anna Mazur
Członkowie: dr Anna Witkowska-Paleń
dr Marta Komorska
mgr Paweł Wiśniewski
mgr Magdalena Kolasa

Organizatorzy:
Gmina Janów Lubelski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
 
 
 
 
 

Konferencja "Razem przeciw przemocy"

22 września 2014 r. Janów Lubelski

godz. 10:00

 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball