Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi³goraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Konferencje

Konferencja: Rodzina wielodzietna – koszt czy yciowa inwestycja?

Pierwsze Janowskie Dni Rodziny
Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
„Rodzina wielodzietna – koszt czy yciowa inwestycja?”
14 listopada 2014 r. Janów Lubelski

Program Konferencji:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Otwarcie konferencji i powitanie goci

Obrady plenarne:
9.45-10.00 Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna jako rodowisko socjalizacji dziecka
10.00-10.15 Dr hab. Wodzimierz Dubacz, prof. KUL (KUL Lublin) Wartoci w rodzinie
10.15-10.30 Dr Anna Witkowska-Pale (KUL Stalowa Wola) Rodziny wielodzietne w Polsce. Analiza socjologiczna
10.30-10.45 Dr Marta Komorska (UMCS Lublin) Polityka prorodzinna na szczeblu pastwowym, regionalnym i lokalnym. Ocena programów na rzecz rodzin wielodzietnych
10.45-11.00 Dr Elbieta Napora (Akademia im. Jana Dugosza w Czstochowie) Problemy i zagroenia dla rodzin wielodzietnych
11.15-11.30 Dr Ewa Miszczak (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa – specyfika, zadania, moliwoci, problemy
11.30-11.45 Dr Elbieta Kociska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Rodzina wielopokoleniowa w wiatle opinii seniorów

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.30 Dr Katarzyna Baszczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Rodzina wielodzietna w rodowisku lokalnym na przykadzie miasta Rzeszowa
12.30-12.45 Mgr Mirosaw Przewonik (Wysza Szkoa Inynieryjno-Ekonomiczna z siedzib w Rzeszowie) Organizacja wsparcia rodzin wielodzietnych w Miecie i Gminie Nowa Sarzyna ze szczególnym uwzgldnieniem tworzenia programów osonowych
12.45-13.00 Mgr Stanisaw Biaek (Uniwersytet Katolicki w Ruomberku) Sytuacja rodzin wielodzietnych na terenie gminy Dzwola
13.00-13.15 Mgr Pawe Winiewski (UMCS Lublin) Rodzina w systemie pomocy spoecznej
13.15-13.30 Mgr Anna Mazur (KUL Lublin) Asystent rodziny jako jedna z form pomocy rodzinie wielodzietnej
13.30-13.45 „Schematom STOP! Wspólne dziaania instytucji pomocy spoecznej i instytucji rynku pracy – pilota”. Efekty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych w powiecie janowskim.
13.45-14.00 Ogoszenie wyników i wrczenie nagród w konkursie plastycznym „Moja rodzina”
14.00-14.15 Podsumowanie konferencji i dyskusja

14.15 Obiad

Patronat naukowy:
Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II w Lublinie
Katedra Makrostruktur Spoecznych, Wydzia Zamiejscowy Prawa i Nauk o Spoeczestwie KUL w Stalowej Woli
Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii-Curie Skodowskiej w Lublinie
Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana Dugosza w Czstochowie
Kolegium Pracowników Sub Spoecznych w Bigoraju

Komitet naukowy:
Ks. Prof. hab. Marian Nowak
Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska
Prof. dr hab. Yurij Paczkowski

Komitet organizacyjny:
Przewodniczcy komitetu: mgr Anna Mazur
Czonkowie: dr Anna Witkowska-Pale
dr Marta Komorska
mgr Pawe Winiewski
mgr Magdalena Kolasa

Organizatorzy:
Gmina Janów Lubelski
Orodek Pomocy Spoecznej w Janowie Lubelskim
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
 
 
 
 
 

Konferencja "Razem przeciw przemocy"

22 wrzenia 2014 r. Janów Lubelski

godz. 10:00

 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball