Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Rekrutacja na studia
Poni偶ej znajduj膮 si臋 do pobrania dokumenty dotycz膮ce rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie w roku akademickim 2018/2019. 
 
Wszystkie dokumenty s膮 w formacie pdf.

 
W trosce o Wasz czas upro艣cili艣my procedur臋 rekrutacyjn膮. Wystarczy, 偶e wykonasz kilka kroków:
 1. Pobierz, wype艂nij i podpisz kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, studia II stopnia).
 2. Pobierz, wype艂nij i podpisz druk studenckiego 艣lubowania (do pobrania tutaj).
 3. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy (Pedagogika I stopnia, Pedagogika II stopnia, Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne).
 4. Naszykuj:
 • kserokopi臋 dyplomu uko艅czenia studiów pierwszego stopnia (orygina艂/odpis dyplomu uko艅czenia studiów pierwszego stopnia - do wgl膮du) - dot. rekrutacji na studia II stopnia;
 • kserokopi臋 suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (orygina艂/odpis suplementu do dyplomu - do wgl膮du) - dot. rekrutacji na studia II stopnia;
 • kserokopi臋 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci (orygina艂/odpis 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci – do wgl膮du);
 • kserokopi臋 dowodu osobistego (dowód do wgl膮du);
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowi膮zuj膮cymi przy wydawaniu dowodu osobistego);
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 z艂 - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata;
 • potwierdzenie wniesienia op艂aty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Spo艂ecznych
90-229 艁ód藕 ; ul. Kami艅skiego 21

bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "op艂ata rekrutacyjna"

Po skompletowaniu dokumentów skontaktuj si臋 z nami, a powiemy co robi膰 dalej: 
 • tel. 51-310-89-99
 • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
OP艁ATY ZA STUDIA UNS
Ty decydujesz ile i jak chcesz p艂aci膰.

Mo偶esz wybra膰 sposób op艂acania naszych studiów - taki, jaki jest najlepszy dla Ciebie.

1. Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne I stopie艅 (studia licencjackie) - rekrutacja trwa
 • op艂ata rekrutacja - 80 z艂
 • op艂ata za studia - od 270 z艂/m-c*
2. Pedagogika I stopie艅 (studia licencjackie) - rekrutacja trwa
 • op艂ata rekrutacja - 80 z艂
 • op艂ata za studia - od 270 z艂/m-c*
3. Pedagogika II stopie艅 (studia magisterskie) - rekrutacja trwa
 • op艂ata rekrutacja - 80 z艂
 • op艂ata za studia - od 350 z艂/m-c**
(*) Wysoko艣膰 op艂aty uzale偶niona od wybranego terminu p艂atno艣ci:
• 270 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 5-go ka偶dego miesi膮ca) = 1620 z艂 / semestr
• 300 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 15-go ka偶dego miesi膮ca) = 1800 z艂 / semestr

(**) Wysoko艣膰 op艂aty uzale偶niona od wybranego terminu p艂atno艣ci:
• 350 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 5-go ka偶dego miesi膮ca) = 2100 z艂 / semestr
• 400 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 15-go ka偶dego miesi膮ca) = 2400 z艂 / semestr

W przypadku 3-semestralnej specjalno艣ci "Organizacja i zarz膮dzanie w us艂ugach spo艂ecznych i edukacyjnych"
wysoko艣膰 op艂at w III semestrze wynosi:
• 400 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 5-go ka偶dego miesi膮ca) = 2400 z艂 / semestr
• 450 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 15-go ka偶dego miesi膮ca) = 2700 z艂 / semestr

Wykaz op艂at nieobj臋tych czesnym dost臋pny tutaj.

JESTE艢 ABSOLWENTEM UNS - ZAP艁ACISZ MNIEJ!

Dla absolwentów studiów I-go stopnia Uczelni Nauk Spo艂ecznych proponujemy
ni偶sze op艂aty na studiach II-go stopnia:

• 300 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 5-go ka偶dego miesi膮ca) = 1800 z艂 / semestr
• 400 z艂 (przy zachowaniu terminu p艂atno艣ci do 15-go ka偶dego miesi膮ca) = 2400 z艂 / semestr

INFORMACJE DODATKOWE:

INFORMACJE DODATKOWE
Czyli co jeszcze powiniene艣 wiedzie膰
 • Op艂ata rekrutacyjna obejmuje op艂at臋 za papierow膮 legitymacje studenck膮 - legitymacja elektroniczna jest dodatkowo p艂atna 17 z艂. Wp艂aty przyjmujemy do 15 wrze艣nia za艣 legitymacje elektroniczne wydajemy w pa藕dzierniku.
 • Przypominamy o konieczno艣ci posiadania wa偶nego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia mo偶e uniemo偶liwi膰 odbycie praktyk studenckich oraz utrudni膰 udzia艂 w wielu zaj臋ciach. O szczegó艂y prosz臋 pyta膰 w Sekretariacie UNS.
 


Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball