Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Rekrutacja na studia
 
Rekrutacja na studia I-go stopnia (licencjackie)
 
 
REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE UCZELNI NAUK SPOŁECZNYCH - zajęcia są realizowane w formule 6 dni zjazdowych w semestrze (trzy zjazdy weekendowe w Łodzi) połączonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy wykonać kilka kroków:
Na drugiej stronie kwestionariusza w rubryce "OŚWIADCZENIE – WYBÓR OFERTY PARTNERÓW" wpisać KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W BIŁGORAJU.
2. Pobrać, wypełnić i podpisać druk studenckiego ślubowania (do pobrania tutaj - pdf)
3. Pobrać, wypełnić i podpisać 2 egzemplarze umowy (Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne)
4. Naszykować:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21

bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:
• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"

Po skompletowaniu dokumentów skontaktuj się z nami, a powiemy co robić dalej: tel. 51-310-89-99, e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
OPŁATY ZA STUDIA LICENCJACKIE W UNS
 
1. Bezpieczeństwo wewnętrzne (rekrutacja otwarta na wszystkie specjalności)
 • opłata rekrutacja - 80 zł
 • opłata za studia - od 270 zł/m-c*
2. Pedagogika (rekrutacja otwarta na wszystkie specjalności)
 • opłata rekrutacja - 80 zł
 • opłata za studia - od 270 zł/m-c*
* Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
 • 270 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1620 zł / semestr
 • 300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
Wykaz opłat nieobjętych czesnym dostępny tutaj.

INFORMACJE DODATKOWE:

Czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć
 • Opłata rekrutacyjna obejmuje opłatę za papierową legitymacje studencką - legitymacja elektroniczna jest dodatkowo płatna 17 zł. Wpłaty przyjmujemy do 15 września zaś legitymacje elektroniczne wydajemy w październiku.
 • Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach.


 
Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)
 
REKRUTACJA NA NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE UCZELNI NAUK SPOŁECZNYCH - zajęcia są realizowane w formule 6 dni zjazdowych w semestrze (trzy zjazdy weekendowe w Łodzi) połączonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy wykonać kilka kroków:

1. Pobrać, wypełnić i podpisać kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj - pdf)
Na drugiej stronie kwestionariusza w rubryce "OŚWIADCZENIE – WYBÓR OFERTY PARTNERÓW" wpisać KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W BIŁGORAJU.
2. Pobrać, wypełnić i podpisać druk studenckiego ślubowania (do pobrania tutaj - pdf)
3. Pobrać, wypełnić i podpisać 2 egzemplarze umowy (Pedagogika II stopnia)
4. Naszykować:
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005)
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
 • kserokopię dowodu osobistego
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 3,20 zł - zmiana stawek Poczta Polska od 01.02.2017) i adresem zwrotnym kandydata
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

bardzo prosimy o umieszczenie w tytule przelewu:

• imienia i nazwiska
• kierunku i trybu studiów
• dopisku "opłata rekrutacyjna"

Po skompletowaniu dokumentów skontaktuj się z nami, a powiemy co robić dalej: tel. 51-310-89-99, e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl Informacja czynna od poniedziałku do soboty w godz: 10.00 - 17.00.

OPŁATY ZA STUDIA UNS na kierunku Pedagogika (magisterskich)
 • opłata rekrutacja - 80 zł
 • opłata za studia - od 350 zł/m-c*
Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:

• 350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

W przypadku 3-semestralnej specjalności "Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych" wysokość opłat w III semestrze wynosi:

• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr
• 450 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2700 zł / semestr

Wykaz opłat nieobjętych czesnym dostępny
tutaj.

JESTEŚ ABSOLWENTEM UNS - ZAPŁACISZ MNIEJ!

Dla absolwentów studiów I-go stopnia Uczelni Nauk Społecznych proponujemy niższe opłaty na studiach II-go stopnia:

• 300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr


(zniżka nie dotyczy opłat w III semestrze na specjalności "Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych")
 
 
 
ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
Wykaz zjazdów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dostepny TUTAJ

INFORMACJE DODATKOWE
Czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć
 • Opłata rekrutacyjna obejmuje opłatę za papierową legitymacje studencką - legitymacja elektroniczna jest dodatkowo płatna 17 zł. Wpłaty przyjmujemy do 15 września zaś legitymacje elektroniczne wydajemy w październiku.
 • Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach. O szczegóły proszę pytać w Sekretariacie UNS.
STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia są realizowane w formule 6 dni zjazdowych w semestrze (trzy zjazdy weekendowe w Łodzi) połączonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball