Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Rekrutacja na studia
Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty dotyczące rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie w roku akademickim 2019/2020. 
 
Wszystkie dokumenty są w formacie pdf.

 
W trosce o Wasz czas uprościliśmy procedurę rekrutacyjną. Wystarczy, że wykonasz kilka kroków:
 1. Pobierz, wypełnij i podpisz kwestionariusz osobowy (plik).
 2. Pobierz, wypełnij i podpisz druk studenckiego ślubowania (do pobrania tutaj).
 3. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz dokument - koniecznie na obu stronach! (do pobrania tutaj)
 4. Pobierz i podpisz 2 egzemplarze umowy:
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia;
 • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) - dot. rekrutacji na studia II stopnia;
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu);
 • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego);
 • 4 koperty ze znaczkami (4 x 4,10 zł) i adresem zwrotnym kandydata (poradnik poprawnego adresowania);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację (22 zł.) na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź ; ul. Kamińskiego 21

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"

Po skompletowaniu dokumentów skontaktuj się z nami, a powiemy co robić dalej: 
 • tel. 51-310-89-99
 • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
OPŁATY ZA STUDIA UNS
Ty decydujesz ile i jak chcesz płacić.

Możesz wybrać sposób opłacania naszych studiów - taki, jaki jest najlepszy dla Ciebie.

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień (studia licencjackie)
 • opłata rekrutacja - 85 zł
 • opłata za studia - od 270 zł/m-c*
2. Pedagogika I stopień (studia licencjackie)
 • opłata rekrutacja - 85 zł
 • opłata za studia - od 270 zł/m-c*
3. Pedagogika II stopień (studia magisterskie)
 • opłata rekrutacja - 85 zł
 • opłata za studia - od 350 zł/m-c**
4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie i Pedagogika specjalna - jednolite studia magisterskie
 • opłata rekrutacja - 85 zł
 • opłata za studia - od 300 zł/m-c***
 
(*) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
• 270 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1620 zł / semestr
• 300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr

(**) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
• 350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr
 
(***) Wysokość opłaty uzależniona od wybranego terminu płatności:
• 300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
• 350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr

W przypadku 3-semestralnej specjalności "Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych"
wysokość opłat w III semestrze wynosi:
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr
• 450 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2700 zł / semestr

JESTEŚ ABSOLWENTEM UNS - ZAPŁACISZ MNIEJ!

Dla absolwentów studiów I-go stopnia Uczelni Nauk Społecznych proponujemy
niższe opłaty na studiach II-go stopnia:

• 300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
• 400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

INFORMACJE DODATKOWE:

INFORMACJE DODATKOWE
Czyli co jeszcze powinieneś wiedzieć
 • Opłata rekrutacyjna obejmuje opłatę za papierową legitymacje studencką - legitymacja elektroniczna jest dodatkowo płatna 22 zł. Wpłaty przyjmujemy do 15 września zaś legitymacje elektroniczne wydajemy w październiku.
 • Przypominamy o konieczności posiadania ważnego ubezpieczenia NNW. Brak tego ubezpieczenia może uniemożliwić odbycie praktyk studenckich oraz utrudnić udział w wielu zajęciach. O szczegóły proszę pytać w Sekretariacie UNS.


Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball