Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi³goraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

O KPSS
Dzięki staraniom grona wykładowców Zaocznej Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniu 1 października 2006 roku rozpoczły się zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Zajęcia prowadzone są na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu kształcenia nasi absolwenci otrzymują dyplom zawodowy pracownika socjalnego. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w
 Biłgoraju ma zgodę ministra na organizację kursu kwalifikacyjnego  na asystenta rodziny i szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 
Od 2013 roku na mocy umowy partnerskiej z Uczelnią Nauk Społecznych prowadzimy rekrutację na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


                                                                                
                                            Organ prowadzący Kolegium
                                            Paweł Jednacz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball