Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

O KPSS
Dzi臋ki staraniom grona wyk艂adowców Zaocznej Policealnej Szko艂y Pracowników S艂u偶b Spo艂ecznych w Bi艂goraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Sk艂odowskiej w dniu 1 pa藕dziernika 2006 roku rozpocz艂y si臋 zaj臋cia w Kolegium Pracowników S艂u偶b Spo艂ecznych w Bi艂goraju.

Zaj臋cia prowadzone s膮 na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu kszta艂cenia nasi absolwenci otrzymuj膮 dyplom zawodowy pracownika socjalnego. Kolegium Pracowników S艂u偶b Spo艂ecznych w
 Bi艂goraju ma zgod臋 ministra na organizacj臋 kursu kwalifikacyjnego  na asystenta rodziny i szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej.
 
Od 2013 roku na mocy umowy partnerskiej z Uczelni膮 Nauk Spo艂ecznych prowadzimy rekrutacj臋 na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


                                                                                
                                            Organ prowadz膮cy Kolegium
                                            Pawe艂 Jednacz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball