Logo KPSS
Czwartek, 23 pażdziernika

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Aktualności
Do 31 października trwa rekrutacja w Kolegium na:

Studia licencjackie na kierunkach:
- Praca socjalna
- Pedagogika nauczycielska
- Edukacja i wychowanie
- Bezpieczeństwo wewnętrzne (nowość!)

Studia magisterskie na kierunkach:

- Pedagogika nauczycielska
- Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

Studia podyplomowe

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie


Kurs na asystenta rodziny - planowane rozpoczęcie szkolenia 18 października 2014 roku


Rekrutacja w KPSS
kształcenie w zawodzie pracownika socjalnego


(wydział dzienny i zaoczny)

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

Więcej informacji w zakładce: Pracownik socjalny

____________________________

Rekrutacja na studia I-go stopnia
w Uczelni Nauk Społecznych
na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Program studiów gwarantuje integrację wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie i obronności, prawa i zarządzania.

Specjalności do wyboru:
- zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne
- służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
- pożarnictwo i ratownictwo
- bezpieczeństwo osób, mienia i imprez masowych
- bezpieczeństwo i archiwizacja informacji
- kryminologia

Więcej informacji w zakładce: Studia licencjackie

____________________________


Rekrutacja na studia podyplomowe realizowane przez
Uczelnię Nauk Społecznych


I PEDAGOGIKA
(kwalifikacyjne / przygotowanie pedagogiczne)

1. Pedagogika ogólna. Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
3. Terapia pedagogiczna
4. Kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli języków obcych
5. Nauczanie drugiego przedmiotu - Wychowanie do życia w rodzinie
6. Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną
7. Nauczanie drugiego przedmiotu - Muzyka
8. Nauczanie drugiego przedmiotu - Plastyka
9. Nauczanie drugiego przedmiotu - Technika
10.Nauczanie drugiego przedmiotu - Wiedza o kulturze

II PEDAGOGIKA SPECJALNA

1. Logopedia
2. Oligofrenopedagogika
3. Tyflopedagogika
4. Pedagogika resocjalizacyjna
5. Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji i socjoterapii
6. Edukacja specjalna z pedagogiką wspierającą

III ZARZĄDZANIE

1. Zarządzanie placówkami zdrowia i personelem medycznym
2. Zarządzanie w oświacie
3. Zarządzanie kryzysowe
4. Kształcenie dorosłych, umiejętności trenerskie

IV LOGISTYKA

1. Nowoczesne systemy logistyczne
2. Logistyka produkcji i zarządzanie jakością
3. Transport - spedycja - logistyka
4. Logistyka i optymalizacja działalności firmy

V COACHING I MENTORING

1. Coaching i mentoring
2. Coaching dla kadr oświatowych

VI MEDIACJE

1. Mediacje rodzinne
2. Mediacje biznesowe


Więcej informacji w zakładce: Studia podyplomowe
Ogłoszenia
KONTAKT

Tel. (84) 686-07-67
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Nowa zakładka

Zapraszamy do zapoznania się z Programem lojalnościowym skierowanym do studentów KPSS i WSEZiNS. Program lojalnościowy umożliwia uzyskanie wysokich zniżek w opłatach czesnego. Zapraszamy!

Hit edukacyjny!

Studia II-stopnia: Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości trwają tylko 3 semestry!

Biuro rekrutacji

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.

Biblioteka Główna UMCS

Studenci KPSS mogą wypożyczać książki w BG UMCS w Lublinie. Aby się zapisać do BG potrzebny jest indeks, legitymacja i dowód osobisty.

Klip Juvenalia 2008

http://pl.youtube.com/watch?v=AwkEa7ODjto

* K * P * S * S

* Kwalifikacje
* Praktyka
* Studia
* Sukces

RIS

KPSS w Biłgoraju jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ew. 2.06/00012/2008

Studiuj z nami!

Patronat nad naszym Kolegium sprawuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Sentencja

Ad perpetuam rei memoriam – na wieczną rzeczy pamiątkę

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball