Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Aktualności
Aktualna oferta:

Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (szkolenie w trakcie realizacji).

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (szkolenie w trakcie realizacji).

Studia podyplomowe UNS (18 kierunków studiów) - rekrutacja trwa.

Kierunki studiów podyplomowych:

- Arteterapia
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja z socjoterapią
- Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
- Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
- Terapia pedagogiczna
- Terapia zajęciowa
- Mediacje karne, cywilne, pracownicze i gospodarcze
- Mediacje rodzinne, oświatowe i rówieśnicze
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zarządzanie restrukturyzacyjne
- Zarządzanie przez kapitał ludzki
- Zarządzanie projektami biznesowymi

Studia licencjackie - trwa rekrutacja śródsemestralna

- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Pedagogika

Studia magisterskie - trwa rekrutacja śródsemestralna

- Pedagogika

Kształcenie w zawodzie pracownika socjalnego

Ponadto w ofercie:

- Kursy dla nauczycieli

- Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

KONTAKT:

Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.
____________________________
Ogłoszenia
KONTAKT

Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Sentencja

Audentem forsque Venusque iuvat – odważnym sprzyja okazja i Wenus

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball