Logo KPSS
Czwartek, 24 kwietnia
Aktualności


Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
życzą
Władze i Pracownicy
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju


Trwa rekrutacja na studia podyplomowe:

1. Doradztwo zawodowe i personalne (2 semestry)
2. Logopedia (4 semestry)


Planowany termin rozpoczęcia kształcenia: kwiecień 2014 roku.
Więcej informacji w zakładce:
Studia podyplomowe

____________________________

Obecnie realizujemy kurs kwalifikacyjny na
ASYSTENTÓW RODZINY.

Więcej informacji w zakładce:
Asystent rodziny - kurs
____________________________

2. Studia magisterskie realizowane przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych na kierunkach:
1) PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
- Resocjalizacja z socjoterapią
- Edukacja do przedsiębiorczości

2) WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
- Trening rozwoju jednostki i grupy
- Nowoczesna metodyka pracy socjalnej

Studia realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się. Studia kierowane do osób, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na Uczelni.
2 zjazdy w semestrze: (4-dniowy (zajęciowy) - w tym weekend i 2-dniowy (zaliczeniowy) - wyłącznie weekend.
Termin rozpoczęcia kształcenia: marzec br.

Więcej informacji w zakładce: Kształcenie w WSEZiNS

____________________________

3. Studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych.

Studia podyplomowe realizujemy w Biłgoraju:


Kierunki:
1. Asystent rodziny
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia
3. Doradztwo zawodowe i personalne
4. Edukacja dla bezpieczeństwa
5. Edukacja specjalna z pedagogiką wspierającą
6. Etyka - dydaktyka nauczania przedmiotu
7. Filozofia dydaktyka nauczania przedmiotu
8. Kształcenie dorosłych umiejętności trenerskie i coachingowe
9. Kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli języków obcych
10. Logopedia
11. Muzyka-dydaktyka nauczania przedmiotu
12. Oligofrenopedagogika
13. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
14. Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
15. Pedagogika ogólna. Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne
16. Pedagogika ogólna. Studia nadające kwalifikacje pedagogiczne (on-line)
17. Plastyka-dydaktyka nauczania przedmiotu
18. Praca socjalna w obszarze zdrowia psychicznego w środowisku
19. Resocjalizacja i socjoterapia
20. Technika-dydaktyka nauczania przedmiotu
21. Terapia pedagogiczna
22. Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcyjną
23. Tyflopedagogika
24. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
25. Wiedza o społeczeństwie-dydaktyka nauczania przedmiotu
26. Wiedza o kulturze-dydaktyka nauczania przedmiotu
27. Wychowanie do życia w rodzinie
28. Zarządzanie oświatą


Więcej informacji w zakładce: Studia podyplomowe
Ogłoszenia
KONTAKT

Tel. (84) 686-07-67
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Nowa zakładka

Zapraszamy do zapoznania się z Programem lojalnościowym skierowanym do studentów KPSS i WSEZiNS. Program lojalnościowy umożliwia uzyskanie wysokich zniżek w opłatach czesnego. Zapraszamy!

Hit edukacyjny!

Studia II-stopnia: Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości trwają tylko 3 semestry!

Biuro rekrutacji

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.

Biblioteka Główna UMCS

Studenci KPSS mogą wypożyczać książki w BG UMCS w Lublinie. Aby się zapisać do BG potrzebny jest indeks, legitymacja i dowód osobisty.

Klip Juvenalia 2008

http://pl.youtube.com/watch?v=AwkEa7ODjto

* K * P * S * S

* Kwalifikacje
* Praktyka
* Studia
* Sukces

RIS

KPSS w Biłgoraju jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ew. 2.06/00012/2008

Studiuj z nami!

Patronat nad naszym Kolegium sprawuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Sentencja

Post mortem est nulla voluptas – po śmierci nie czas na przyjemności

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball