Logo KPSS
Czwartek, 19 kwietnia

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Aktualności
Aktualna oferta:

Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (rekrutacja trwa).

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (szkolenie w trakcie realizacji).

Studia podyplomowe UNS (nowe kierunki!) - rekrutacja trwa.

Kierunki studiów podyplomowych:

- Arteterapia
- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- Coaching i mentoring - Akademia Trenera
- Doradztwo zawodowe
- Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Nauczanie drugiego przedmiotu
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i zarządzanie w oświacie
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja z socjoterapią
- Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
- Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
- Surdopedagogika
- Terapia pedagogiczna
- Tyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia licencjackie

- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Pedagogika

Studia magisterskie

- Pedagogika

Kształcenie w zawodzie pracownika socjalnego

Ponadto w ofercie:

- Kursy dla nauczycieli

- Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

KONTAKT:

Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.
____________________________
Ogłoszenia
KONTAKT

Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Sentencja

Audaces fortuna adiuvat – Odważnym szczęście sprzyja

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball