Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Aktualności
W Kolegium trwa rekrutacja na:

Nauka w zawodzie pracownika socjalnego

Kwalifikacyjny kurs na asystentów rodziny

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - rekrutacja trwa

Studia podyplomowe (UNS)

Kursy dla nauczycieli

Kursy dla biznesu


Studia licencjackie UNS na kierunkach:
- Bezpieczeństwo wewnętrzne
- Logistyka
- Pedagogika nauczycielska

Studia magisterskie WSEZiNS na kierunkach:
- Pedagogika nauczycielska
- Wspomaganie rozwoju osobistego i przedsiębiorczości

Studia podyplomowe UNS z obszarów:
- pedagogiki
- pedagogiki specjalnej
- logistyki
- coachingu i mentoringu
- zarządzania
- mediacji

Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie. Zapraszamy!


____________________________
Ogłoszenia
KONTAKT

Tel. (84) 686-07-67
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Sekretariat (pok. 5)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-16:00.


Sentencja

Qui scribit, bis legit – kto pisze, ten podwójnie czyta.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball